Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Dokumenty szkolne

Statut szkoły (obowiązuje od 1.09.2015 r.)
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły (obowiązuje od 09.2017 r.)
Procedury działań interwencyjnych
Plan pracy ZSP nr 4
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szk. 2017/18


Konkursy

Regulamin konkursu na najwyższą klasową frekwencję


Dokumentacja dotycząca wycieczek

Regulamin wycieczek szkolnych ZSP Nr 4
Zgoda na udział w wycieczce kilkudniowej
Zgoda na udział w wycieczce autokarowej
Zgoda na udział w wycieczce pieszej
Zgoda na udział w wycieczce rowerowej


Dokumenty przedmiotowe

Nauczycielski system oceniania z wychowania fizycznego


Zestawy podręczników

Szkolny zestaw podręczników dla Liceum Ogólnokształcącego 2017/18
Szkolny zestaw podręczników dla Technikum 2017/18


Dokumenty dotyczące ubezpieczenia

Oświadczenie
Procedura
Wzór wniosku
Druk zgłoszenia roszczenia