Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Dokumenty szkolne

Statut szkoły (obowiązuje od 1.09.2015 r.)
Program wychowawczy (obowiązuje od 09.2016 r.)
Harmonogram działań wychowawczych
Szkolny program profilaktyki (obowiązuje od 09.2016 r.)
Procedury działań interwencyjnych
Plan pracy ZSP nr 4
Nauczycielski system oceniania z wychowania fizycznego
Szkolny zestaw podręczników dla Liceum Ogólnokształcącego 2017/18
Szkolny zestaw podręczników dla Technikum 2017/18
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szk. 2017/18