Slider

Dokumenty do pobrania

Zwolnienia długoterminowe

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Dla ucznia nieletniego
wypełnia rodzic/opiekun

Egzamin klasyfikacyjny

Egzamin poprawkowy

Podwyższenie oceny rocznej

Dla ucznia pełnoletniego
wypełnia uczeń

Egzamin klasyfikacyjny

Egzamin poprawkowy

Podwyższenie oceny rocznej

Podwyższenie oceny końcowej

Dokumentacja wycieczek

Karta wycieczki

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia

Oświadczenie

Procedura

Wzór wniosku

Druk zgłoszenia roszczenia