Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Uroczystość nadania szkole
imienia Władysława Grabskiego

30 marca 2004 roku to dzień bardzo ważny dla wszystkich pracowników i uczniów naszej szkoły. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Grabskiego oraz wręczenia nowego sztandaru.

Przygotowania do uroczystości trwały prawie dwa lata. Zaangażowanych było wiele osób.

Program uroczystości:
  • Otwarcie uroczystości
  • Wykład okolicznościowy Marka Wojtylaka - dyrektora Archiwum Państwowego w Łowiczu
  • Ceremonia nadania szkole imienia Władysława Grabskiego
  • Poświęcenie nowego sztandaru przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego
  • Ceremonia wręczenia sztandaru
  • Ślubowanie uczniów
  • Wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego pt. „Władysław Grabski - życie i działalność”
  • Wystąpienie zaproszonych gości
  • Spektakl „Powróćmy jak za dawnych lat...” w wykonaniu szkolnego teatru Efemeryda
  • Zwiedzanie okolicznościowych wystaw.

Pani Zofia Szalkiewicz - Dyrektor ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wita zaproszonych gości i wraz ze Starostą rozpoczyna uroczystość

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: członkowie rodziny Grabskich - wnuk Władysłąwa Grabskiego - Maciej Grabski z żoną, prawnuk - Grzegorz Grabski, Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski, Starosta - Cezary Dzierżek i Wicestarosta Powiatu Łowickiego - Eugeniusz Bobrowski, Przewodniczący Rady Powiatu - Wiesław Dąbrowski, Kurator Łódzki - Jerzy Posmyk, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta - Pan Wysokiński, przedstawiciele władz miejskich: Burmistrz - Ryszard Budzałek, Wiceburmistrzowie - Maciej Mońka i Paweł Bejda, Przewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Kaliński, Zbigniew Nyga - dyrektor Stacji Hodowli Roślin w Borowie, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, dyrektorzy innych szkół, przedstawiciele współpracujących instytucji, emerytowani pracownicy szkoły, Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie.

Pan Marek Wojtylak podczas wygłaszania okolicznościowego referatu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytuje Akt Nadania szkole imienia Władysława Grabskiego i przekazuje go Pani Dyrektor.

Przedstawiciele Rady Rodziców wprowadzają nowy sztandar szkoły.

Biskup Józef Zawitkowski dokonuje poświęcenia sztandaru. W ceremonii poświęcenia bierze udział również rodzina Grabskiego oraz Dyrektor Szkoły

Przedstawiceiele fundatorów podpisują Akt Fundacji i wbijają w drzewiec symboliczny gwóźdź. Wśród fundatorów znaleźli się: rodzice, uczniowie, Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły.

Akt Fundacji podpisali również zaproszeni goście.

Doniosłym i wzruszającym momentem była ceremonia wręczenia sztandaru. Rodzice na ręce Pani Dyrektor przekazali sztandar z wizerunkiem nowego patrona szkoły. Następnie sztandar został przekazany uczniom.

Ślubowanie uczniów. Formułę wygłaszaną corocznie przez uczniów klas pierwszych powtórzono przy nowym sztandarze.

Starosta Łowicki Cezary Dzierżek i Dyrektor Wydziału Edukacji Elżbieta Hendrysiak wręczyli nagrody laureatom konkursu historycznego pt. „Władysław Grabski - życie i działalność”.

Wielu z zaproszonych gości miało okazję przekazać Dyrekcji i szkole listy i upominki okolicznościowe. Część gości zwróciła się także do publiczności a przede wszystkim do gospodarzy z bardzo miłymi przemówieniami.

Wyprowadzenie sztandaru szkoły zakończyło część oficjalną.

Część artystyczna

Wydarzenia towarzyszące

Prezentacja pracy dyplomowej na temat życia i twórczości Władysława Grabskiego.


Odsłonięcie tablicy ufundowanej w 130 rocznicę urodzin patrona.


Uroczyste otwarcie izby poświęconej nowemu patronowi oraz historii szkoły.


Pamiątkowe wpisy do kroniki szkoły.


„Echa” uroczystości...



» Powrót na górę strony «