Slider

Wprowadzanie kwalifikacji zawodowych, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz osiągnięć

W celu wprowadzenia danych dot. kwalifikacji zawodowych, egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych lub osiągnięć, przechodzimy do Dziennik→Dziennik oddziału→rok szkolny. Na liście klas rozwijamy plusikiem listę uczniów. W kartotece wybranego ucznia wybieramy opcję Kariera.

Wprowadzanie świadectw kwalifikacji zawodowych

Jeżeli w tym roku szkolnym uczniowie otrzymali świadectwa kwalifikacji zawodowych, należy wprowadzić do dziennika niezbędne informacje. Pojawią się one na arkuszach ocen danej klasy

W sekcji Świadectwa kwalifikacji zawodowych wciskamy przycisk Dodaj. W nowym oknie należy wybrać kolejne informacje: datę wydania świadectwa, specjalność (zawód), nazwę kwalifikacji oraz wprowadzić numer świadectwa i nazwę organu wydającego dokument.

Wprowadzanie informacji o egzaminach

Do przygotowania

Wprowadzanie informacji o osiągnięciach

W sekcji Osiągnięcia wciskamy przycisk Dodaj. W otwartym oknie wprowadzamy wymagane informacje: data wpisu, rodzaj osiągnięcia, opis. Wybieramy też czy osiągnięcie ma zostać pokazane na świadectwie.