Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

„Łowicka Handlówka”
z dziejów szkół handlowych
i ekonomicznych w Łowiczu
1906-2006

Ze wstępu:

Historia est magistra vitae
(Historia jest nauczycielką życia)

Rok 2006 jest dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu datą szczególną. Szkoła nasza, znana powszechnie jako łowicki „Ekonomik”, wcześniej „Handlówka”, obchodzi we wrześniu tego roku jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Jest to wspaniała okazja, by oddać w Państwa ręce książkę, która stanowi próbę prześledzenia bogatej historii szkół handlowych i ekonomicznych w Łowiczu na przestrzeni ostatnich 100 lat. Nie jest to pozycja stricte historyczna, gdyż w znacznej mierze posiada charakter wspomnieniowy. Jednak zawarte w niej treści są precyzyjnie osadzone w autentycznej rzeczywistości związanej z powstaniem i działalnością łowickiej „Handlówki”.

Rozdział I książki opisuje historię tworzenia szkoły i jej funkcjonowanie do czasów II wojny światowej. Powstał on na kanwie wspomnień spisanych w latach osiemdziesiątych przez panią Stefanię Jażdżykową - absolwentkę szkoły i jej wieloletnią bibliotekarkę. II rozdział został opracowany dzięki mozolnej pracy i osobistemu zaangażowaniu pana Czesława Suta - zasłużonego nauczyciela naszej szkoły. Przez wiele lat badał on dokumentację szkolną i opracowywał ją w oparciu o inne informacje, własne spostrzeżenia, doświadczenia i przeżycia. W ten sposób powstała powojenna historia „Ekonomika”, która prócz opisu wydarzeń i faktów zawiera wiele refleksji osobistych autora. Ponadto ukazuje sylwetki kilkunastu nauczycieli, którzy historię tę tworzyli.

Postanowiliśmy uzupełnić ten wspomnieniowy materiał krótką informacją dotyczącą działalności szkoły w ostatnich latach. Poświęcony temu jest III rozdział książki, który obejmuje okres ostatnich 15 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć szkoły. Mamy tu na myśli powstanie nowych obiektów szkolnych i ich nowoczesne wyposażenie oraz dydaktyczne i wychowawcze sukcesy szkoły będące rezultatem rzetelnej, odpowiedzialnej i wielopłaszczyznowej pracy młodzieży, dyrekcji i nauczycieli ZSP nr 4 w Łowiczu.

Ponadto książka nasza zawiera szczegółowe kalendarium szkoły, wykazy absolwentów według typów szkół, listy nauczycieli i innych pracowników szkoły związanych z nią na przestrzeni 100-lecia. Monografię opatrzyliśmy również licznymi fotografiami i kopiami ważnych, naszym zdaniem, dokumentów. Kolorowe zdjęcia z ostatnich lat znajdują się w oddzielnych wkładkach pod koniec książki.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej pozycji. Szczególnie autorom wspomnień i tekstów za mozolny trud badawczy i twórczy wysiłek pisarski, właścicielom archiwalnych zdjęć i dokumentów za ich udostępnienie oraz sponsorom za pomoc materialną wspierającą to edytorskie przedsięwzięcie. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nie szczędzili czasu i energii, by historia łowickiej „Handlówki” została wydana w roku jej stulecia.

Mamy nadzieję, że lektura, jaką Państwu proponujemy będzie dla wielu ciekawym materiałem poznawczym, dla innych sentymentalnym powrotem do lat młodości, a być może dla niektórych inspiracją do stworzenia własnych wspomnień związanych z dziejami łowickich szkół handlowych i ekonomicznych.

Przepraszając za ewentualne omyłki i nieścisłości, które przy tak obszernym czasowo i merytorycznie materiale mogły zaistnieć, serdecznie prosimy o ich korektę i zapraszamy do współpracy nad dalszym opracowywaniem dziejów łowickiej „Handlówki”.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury

zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny monografii:

Autorzy tekstów: Stefania Jażdżyk, Czesław Sut, Zofia Szalkiewicz, Halina Obrębska, Sylwester Ciesielski

Opracowanie list absolwentów i pracowników: Czesław Sut, Beata Bejda, Sylwester Ciesielski, Tomasz Czubak, Danuta Gierczak, Paweł Kępka, Maciej Milczarek, Halina Obrębska, Lena Otczyk-Kosmalska, Małgorzata Pietrzak, Zofia Szalkiewicz, Anna Tyszkowska-Kurek, Bożena Wilkoszewska-Wielemborek, Teresa Wojciechowska, Małgorzata Zwierz

Prace ikonograficzne: Sylwester Ciesielski, Maciej Milczarek, Halina Obrębska, Lena Otczyk-Kosmalska, Małgorzata Pietrzak, Zofia Szalkiewicz

Przepisywanie tekstów: Teresa Wojciechowska, Małgorzata Zwierz

Korekta: Sylwester Ciesielski, Halina Obrębska, Zofia Szalkiewicz

Obsługa informatyczna: Maciej Milczarek

Projekt okładki: Andrzej Biernacki

Wydawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

» Powrót na górę strony «