Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Organizacja roku szkolnego 2016/17

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe 16-29 stycznia 2017 r.
Rekolekcje Wielkopostne 5-7 kwietnia 2017 r. od godz. 10
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.
Zakończenie zajęć w klasach 3 Liceum oraz 4 Technikum 28 kwietnia 2017 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 maja 2017 r. (wtorek) - dzień między dwoma dniami świątecznymi
4 maja 2017 r. (czwartek) - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
5 maja 2017 r. (piątek) - pisemny egzamin maturalny z matematyki
8 maja 2017 r. (poniedziałek) - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
16 czerwca 2017 r. (piątek) - dzień między dwoma dniami wolnymi

» Powrót na górę strony «

Spotkania z rodzicami

1.7 września 2016 r. (środa) - dla rodziców klas I
8 września 2016 r. (czwartek) - dla rodziców klas maturalnych
do 9 września 2016 r. - dla rodziców pozostałych klas
2.17 października 2016 r. (poniedziałek) - śródsemestralne
3.22 listopada 2016 r. (wtorek) - miesiąc przed końcem I semestru
4.4 stycznia 2017 r. (środa) - podsumowujące I semestr
5.28 lutego 2017 r. (wtorek) - śródsemestralne
6.30 marca 2017 r. (czwartek) - śródsemestralne/miesiąc przed zakończeniem klas maturalnych
7.25 maja 2017 r. (czwartek) - miesiąc przed końcem roku szkolnego

» Powrót na górę strony «

Rekolekcje Wielkopostne

5, 6, 7 kwietnia o godz. 10

» Powrót na górę strony «

Praktyki zawodowe

2 T-B - technik ekonomista i technik handlowiec 25.11-22.12.2016 r.
2 T-A - technik ekonomista
3 T-B - technik spedytor i technik handlowiec
30.01-24.02.2017 r.

Dodatkowa praktyka w wymiarze 80 godzin dla ekonomistów z klasy 3 T-A wynikająca z ramowego planu nauczania, zawarta jest w godzinach przeznaczonych na realizację przedmiotów zawodowych, i mimo, że uczniowie będą ją odbywać (wolny od zajęć szkolnych 1 dzień w tygodniu przez 10 tygodni - piątki od 02.09 do 04.11.2016 r.), to nie zmieni to liczby godzin w roku realizowanych przez poszczególnych nauczycieli w tych klasach.

» Powrót na górę strony «

Godziny lekcyjne

1. 08:00-08:45
2. 08:55-09:40
3. 09:50-10:35
4. 10:45-11:30
5. 11:50-12:35
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20
8. 14:25-15:10
9. 15:15-16:00

» Powrót na górę strony «

Dyżury pedagoga szkolnego Ewy Ryfy (pokój nr 207)

Poniedziałek 09:00-13:00
Wtorek 12:00-16:00
Środa 11:00-15:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 08:00-12:00

» Powrót na górę strony «

Sekretariat

Poniedziałek - Piątek 08:00-16:00

» Powrót na górę strony «