Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący: p. D. Bast
z-ca przewodniczącego: p. A. Kolos
sekretarz: p. A. Jaros
członkowie: p. I. Kaźmierczak, p. I. Plichta


Skład Komisji Rewizyjnej:
p. R. Wołowiec
p. A. Jagoda


Rachunek do wpłat na Radę Rodziców:
Rada Rodziców przy Z. S. Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu
39 9288 0001 0000 0635 2000 0010
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu