Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ZSP Nr 4

» Formy wsparcia «

» Rola informacji zawodowej w planowaniu kariery (prezentacja) «

» Szkolne zasoby informacji edukacyjno-zawodowej «

» Internetowe zasoby informacji edukacyjno-zawodowej «

» Oferty pracy, działalność gospodarcza «

» Ścieżki edukacyjno-zawodowe dla absolwenta «

» Zawody przyszłości (prezentacja) «

Plany kariery zawodowej (prezentacje)

» Administrator baz danych «
» Aktuariusz «
» Dietetyk «
» Game designer «
» Kosmetologia «
» Lekarz «
» Biuro podróży «
» Lingwista «
» Teletutor «
» Trener personalny «
» Urzędnik samorządowy «