Slider

mLegitymacja szkolna

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o wydanie mLegitymacji, czyli legitymacji szkolnej w telefonie. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi poniższymi informacjami. Dzięki temu proces wydania mLegitymacji przebiegnie sprawnie i bez problemów.

Wydawanie legitymacji w formie elektronicznej umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Legitymacja będzie dostępna z poziomu aplikacji mObywatel, zainstalowanej w telefonie ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego. Wymagania dotyczące urządzeń mobilnych opisane są w regulaminie aplikacji.

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

W celu wydania mLegitymacji, konieczne jest przesłanie wniosku poprzez Dziennik elektroniczny. Pełnoletni uczeń występuje we własnym imieniu. W imieniu ucznia niepełnoletniego z wnioskiem występuje rodzic lub opiekun prawny.
Niezbędne będzie również przygotowanie zdjęcia legitymacyjnego lub dowodowego w wersji elektronicznej. Zdjęcie można wykonać samemu, jednak jego jakość oraz oświetlenie ucznia powinny być odpowiednie i spełniać standardy tego typu zdjęć (może okazać się, że zdjęcia z telefonu komórkowego będą zbyt słabej jakości).
Dane ucznia oraz zdjęcie należy przesłać wykorzystując przygotowany formularz. Szczegóły dotyczące wniosku i przesłania danych znajdują się w procedurze aktywacji usługi mLegitymacja szkolna.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej mObywatel (załącznik do informacji nie jest aktualny ale można dowiedzieć się z niego o funkcjach dostępnych w aplikacji)

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.