Slider

Aktywacja mLegitymacji

Wydanie mLegitymacji szkolnej dla ucznia ZSP nr 4 w Łowiczu wymaga podjęcia następujących kroków:

 1. Przeczytanie przez ucznia/opiekuna regulaminu Aplikacji mObywatel oraz regulaminu mLegitymacji. W tym miejscu należy sprawdzić czy posiadane urządzenie mobilne spełnia wymagania zamieszczone w powyższych dokumentach.
 2. Przesłanie zdjęcia i danych ucznia poprzez przygotowany formularz. Zdjęcie parametrami i jakością musi odpowiadać standardowemu zdjęciu legitymacyjnemu lub dowodowemu. Kliknij aby przejść do formularza
 3. Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Wniosek należy przesłać przez Dziennik elektroniczny do nauczyciela ZSP nr 4 Macieja Milczarka – osoby obsługującej system mLegitymacji.
  Przykład wniosku dla ucznia pełnoletniego (kliknij poniższy tekst, żeby zaznaczyć):

  Przykład wniosku dla ucznia niepełnoletniego (wysyła rodzic/opiekun prawny wpisując imię i nazwisko podopiecznego; kliknij poniższy tekst, żeby zaznaczyć):
 4. Nadanie uczniowi, przez upoważnionego pracownika szkoły, uprawnień w systemie mObywatel, wgranie zdjęcia ucznia do systemu, wygenerowanie kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację.
 5. Poinformowanie ucznia o przygotowaniu danych aktywacyjnych. Uczeń zgłasza się po odbiór danych z ważną legitymacją w wersji papierowej.
 6. Pobranie przez ucznia/opiekuna aplikacji mObywatel, zaakceptowanie jej regulaminu i wyrażenie wszystkich niezbędnych zgód.
 7. Wczytanie w aplikacji mObywatel otrzymanego kodu QR oraz wpisanie kodu aktywacyjnego mLegitymacji.
 8. Pobranie danych legitymacji z systemu do aplikacji mObywatel.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.