Slider

Nauczanie indywidualne – jeden uczeń w klasie

Po rozważeniu wszystkich za i przeciw, zdecydowaliśmy z dyrekcją, że nie będziemy wprowadzali planu lekcji ucznia uczestniczącego w zajęciach realizowanych indywidualnie.
W związku z tym każdą taką lekcję trzeba będzie wprowadzić samodzielnie. Poniżej zamieszczam instrukcję na przykładzie uczennicy klasy 4 T-A (klasę podmieniamy wg potrzeby).

1. W Dziennik>Lekcja wybieramy żądany dzień i numer lekcji, kiedy odbyły się zajęcia. Wciskamy przycisk Utwórz lekcję.

2. W oknie Dodawanie lekcji ustalamy grupę: wybieramy oddział (4TA) i grupę Indywidualne (IND). Po prawej stronie pojawi się wpis 4TA|IND.
Wybieramy przedmiot, który realizujemy na danych zajęciach.
Klikamy przycisk Dalej.

3. W oknie Dodawanie tematu lekcji wybieramy lub wprowadzamy temat zajęć.
Klikamy przycisk Zapisz.

4. Pozostałe dane (frekwencja, oceny, itd.) wprowadzamy analogicznie do zajęć realizowanych standardowo z klasą.