Slider

Przygotowanie do druku świadectw i arkuszy ocen

Przygotowując się do wydruku świadectw i arkuszy ocen proszę o ustawienie odpowiednich elementów dziennika elektronicznego. Proszę pamiętać o zapisywaniu zmian.

Wychowawcy klas

1. Dziennik oddziału -> klasa -> Przedmioty i nauczyciele

 • Proszę o wprowadzenie wszystkich przedmiotów realizowanych w czasie nauki w szkole przez wszystkie lata (potrzebne do druku arkuszy).
 • Po wprowadzeniu przedmiotów proszę o uporządkowanie listy według planów nauczania.
 • W naszej szkole obowiązuje przedmiot Praktyka zawodowa a nie Kształcenie zawodowe praktyczne.

2. Dziennik oddziału -> klasa -> Uczniowie i przedmioty

 • Dla przedmiotów, które nie są realizowane w obecnej klasie proszę ustawić oznaczenie AO2.
 • Jeśli uczeń nie uczy się jakiegoś przedmiotu (np. religia, rosyjski, niemiecki, zawodowe w klasach dwuzawodowych, itp.) ale przedmiot jest realizowany w tym roku dla innej grupy uczniów, proszę o oznaczenie tego faktu szarym kolorem.
 • Dla przedmiotów, które nie powinny się pojawić na świadectwach i w arkuszach (np. zzw, wdżr, jednostki w modułach) proszę ustawić oznaczenie AO.
 • Przedmioty uzupełniające oznaczamy kolorem zielonym.
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oznaczamy symbolem zr.

3. Arkusze ocen -> klasa

 • Po zaznaczeniu wszystkich uczniów i wciśnięciu przycisku Zmień daty grupowo proszę wprowadzić datę posiedzenia rady pedagogicznej (klasyfikacyjnej).
 • Po uzupełnieniu przez nauczycieli przedmiotów ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania powinny być one widoczne w tabeli. Po wciśnięciu przycisku Zmień promocję i frekwencję należy u uczniów uzupełnić informacje o promocji (można skopiować przyciskami < lub <<<) oraz frekwencję.

Wybrane instrukcje szczegółowe znajdują się na poprzedniej stronie.

Dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

Bardzo prosimy o zapoznanie się
z informacją dotyczącą rekrutacji

>>> dokument <<<

Dla absolwentów szkół podstawowych

NOWOŚĆ!!! TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Po raz pierwszy nasza szkoła
prowadzi nabór do zawodu technik rachunkowości,
który do tego roku szkolnego kształcony był tylko w szkołach policealnych.

>>> informacje szczegółowe <<<