Slider

Uczniowie i przedmioty

Przed przystąpieniem do wykonania poniższej instrukcji należy sprawdzić czy lista przedmiotów zawiera wszystkie, które będą realizowane przez cały cykl edukacyjny; listę uzupełniamy i porządkujemy według planu nauczania. Lista nie powinna ulegać zmianie.

Ustawienia przedmiotów dla poszczególnych uczniów

Okazuje się, że część ustawień jest istotna w kilku innych częściach dziennika (np. wprowadzanie sprawdzianów, programów nauczania, plan lekcji). Należy je dostosowywać przed początkiem każdego roku szkolnego.

Przykłady zastosowania: wykluczanie przedmiotów (np. j. rosyjski, przedmioty zawodowe w klasie dwuzawodowej, przedmioty w klasach liceum z dwoma nachyleniami lub przedmioty realizowane/nie realizowane w danym roku), przedmioty uzupełniające, ustawianie poziomów języków obcych, zakresu rozszerzonego dla przedmiotów.

Dziennik→Dziennik oddziału→klasa→Uczniowie i przedmioty

Wciskamy przycisk Zmień opis przedmiotów. Otworzy się okno Adnotacje i opis przedmiotów.

W tym miejscu zamieszczam wskazówkę dot. zaznaczania pól do edycji. Oznaczenia pól opisuję w dalszej części.
Dla zmiany u jednego ucznia
, zaznaczamy wybrane pole (na przecięciu ucznia i przedmiotu) klikając na nie i po prawej stronie wybieramy odpowiednie oznaczenie. Po wybraniu oznaczenia, automatycznie zaznaczone zostaje pole kolejnego ucznia.

Dla grupy uczniów/przedmiotów można od razu zaznaczyć kilka pól, przeciągając myszą. Pola niesąsiadujące można zaznaczać klikając myszką z wciśniętym klawiszem CTRL (Control) na klawiaturze.
Całą kolumnę (wszystkich uczniów) zaznaczamy klikając w nagłówek kolumny z nazwą przedmiotu.

Objaśnienia dotyczące oznaczeń

Adnotacje IV.0, IV.1p., IV.1r.poziomy języków obcych. Zapis pojawi się na świadectwie i w arkuszu ocen. Poziomy ustawiamy w klasie 1 dla każdego ucznia.

Adnotacja zrzakres rozszerzony. Dla przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Proszę pamiętać o zaznaczaniu tylko u uczniów, którzy realizują przedmiot w tym zakresie (np. licea o dwóch nachyleniach, matematyka w technikum). Rozszerzenia zaznaczamy od klasy, od której zaczynają obowiązywać (np. informatyka w kl. mat-fiz-inf jest rozszerzona dopiero od klasy 2).

Wśród oznaczeń dla przedmiotów wykorzystujemy kolory:
Zielony – przedmiot uzupełniający (np. historia i społeczeństwo, geogebra, farmakologia). Pamiętamy o zróżnicowaniu w rożnych nachyleniach w liceum.
Szaroniebieski z oznaczeniem AO – przedmioty, które występują tylko w dzienniku (np. godzina z wychowawcą, lekcja biblioteczna, zajęcia z pedagogiem, jednostki modułowe w technikum) a nie będą drukowane na świadectwie i w arkuszu ocen.
Szary – przedmioty, które nie są realizowane przez ucznia (np. niemiecki/rosyjski, zawody w klasach dwuzawodowych, religia, przedmioty w nachyleniach). Te przedmioty nie wystąpią na świadectwie i w arkuszu ocen ucznia oraz w innych częściach dziennika.
Puste pole w kolorze białym – przedmiot obowiązkowy. Przedmiot, który uczeń realizuje w tym roku szkolnym. Wpisy dot. tego przedmiotu będą widoczne na świadectwach i w arkuszach ocen oraz będą brane pod uwagę w różnych miejscach dziennika elektronicznego.
Przedmiot nieobowiązujący w tym roku szkolnym realizowany przez ucznia wcześniej lub w przyszłości oznaczymy dodatkowymi informacjami (patrz niżej).

Na białym polu mogą występować dodatkowe oznaczenia – nie powinno ich być wśród przedmiotów realizowanych w danym  roku szkolnym:

Wśród informacji arkuszowych występuje wpis AO2. Dotyczy przedmiotów realizowanych w innych latach szkolnych a nie realizowanych w danym roku. Pozycje zaznaczone w ten sposób nie pojawią się na kartkach na wywiadówkę, będą wykreskowane w arkuszu ocen i nie wystąpią na świadectwie w danym roku.

W klasach maturalnych dla przedmiotów zakończonych w latach wcześniejszych zamiast AO2 umieszczamy wpis AO3. Pozwoli on na pobranie “starych” ocen na świadectwo ukończenia szkoły oraz do arkusza ocen.

Po ustawieniach przedmiotów wciskamy przycisk Zapisz.

Dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

Bardzo prosimy o zapoznanie się
z informacją dotyczącą rekrutacji

>>> dokument <<<

Dla absolwentów szkół podstawowych

NOWOŚĆ!!! TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Po raz pierwszy nasza szkoła
prowadzi nabór do zawodu technik rachunkowości,
który do tego roku szkolnego kształcony był tylko w szkołach policealnych.

>>> informacje szczegółowe <<<