Slider

Wprowadzanie przedmiotów i nauczycieli

Pamiętajmy o zapisywaniu danych!

Dziennik→Dziennik oddziału→klasa→Przedmioty i nauczyciele

Wciskamy przycisk Zmień listę przedmiotów i nauczycieli.

W oknie Edycja listy przedmiotów i nauczycieli wybieramy jeden z przycisków (w zależności od potrzeb): Zmiana przedmiotów lub Zmiana nauczycieli.

Po wciśnięciu przycisku pojawi się odpowiednie okno (Zmiana przedmiotów lub Zmiana nauczycieli).

W obu przypadkach postępujemy tak samo.

Przykład dla przedmiotów: Na początku klasy pierwszej wprowadzamy wszystkie przedmioty realizowane przez wszystkie lata. Wskazujemy je po lewej stronie i przenosimy przyciskiem ze znakiem > na stronę prawą. Można zaznaczać kilka pozycji trzymając przy klikaniu wciśnięty przycisk Ctrl. Można też skorzystać z okienka wyszukiwania (lewy górny róg okna).
Przedmioty porządkujemy (strzałki po prawej stronie) wg kolejności wymaganej do arkuszy ocen (można skorzystać z tabeli w planie nauczania). Dla klas technikum z dwoma zawodami i klas liceum z dwoma nachyleniami proponuję ustawić obok siebie przedmioty danego zawodu/nachylenia.
Przedmioty, które nie są realizowane w danym roku szkolnym oznaczymy odpowiednio w opcji Uczniowie i przedmioty.

Po zakończeniu wciskamy przycisk Zapisz – w obu oknach.

Analogicznie postępujemy z listą nauczycieli. Wprowadzamy tylko tych, którzy uczą w danym roku szkolnym. Listy nie musimy porządkować ale trzeba ją będzie modyfikować w każdym roku szkolnym.

Po zakończeniu wciskamy przycisk Zapisz.

Po zakończeniu edycji list okno Edycja listy przedmiotów i nauczycieli będzie zawierało tabelę, w której należy przydzielić przedmioty nauczycielom.

W tym celu klikamy w rubrykę, znajdującą się na przecięciu odpowiedniej kolumny i wiersza.
Uwaga: gdyby zabrakło jakiegoś przedmiotu lub nauczyciela należy najpierw wcisnąć ‘Zapisz’. Okno edycji zostanie zamknięte. Ponownie wciskamy przycisk ‘Zmień listę przedmiotów i nauczycieli’ i w otwartym oknie wciskamy wymagany przycisk ‘Zmiana przedmiotów’ lub ‘Zmiana nauczycieli’. Bez wcześniejszego zapisania przyporządkowania zostałyby usunięte.

Po zakończeniu wciskamy przycisk Zapisz.

Dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

Bardzo prosimy o zapoznanie się
z informacją dotyczącą rekrutacji

>>> dokument <<<

Dla absolwentów szkół podstawowych

NOWOŚĆ!!! TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Po raz pierwszy nasza szkoła
prowadzi nabór do zawodu technik rachunkowości,
który do tego roku szkolnego kształcony był tylko w szkołach policealnych.

>>> informacje szczegółowe <<<