Slider

Badania lekarskie

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych w miesiącu maju oraz czerwcu 2022 r. będą odbywały się w środy, w godzinach 15.30-18.00, w budynku administracyjnym ZOZ w Łowiczu.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.