Slider

Ważne terminy związane z naborem 2019

  1. Od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – nadanie kandydatom numerów ewidencyjnych.
  2. Od 21 czerwca 2019 r.  do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
  3. Do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja wniosków wraz ze złożonymi dokumentami przez Komisję Rekrutacyjną.
  4. W dniu 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  5. Do 18 lipca 2019 r. godz. 12:00 – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum.
  6. Od 16 lipca 2019 r.  godz. 12:00 do 24 lipca 2019 r. godz. 12:00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci doręczenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
    Uwaga! Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.
  7. W dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach.
  8. Od 26 lipca 2019 r. godz. 12:00 do 30 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 – postępowanie uzupełniające.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.