Slider

Ważne terminy związane z naborem 2020

 1. Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – nadanie kandydatom numerów ewidencyjnych.
 2. Od 19 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. – możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji.
 3. Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków wraz ze złożonymi dokumentami.
 5. W dniu 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. Od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. godz. 15:00 – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum.
 7. Od 13 lipca 2020 r. godz. 12:00 do 20 lipca 2020 r. godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  Uwaga! Niedoręczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranej szkoły traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.
 8. Dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 14:00podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 9. Od 22 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. godz. 14:00 – postępowanie uzupełniające.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.