Slider

Organizacja roku szkolnego 2017/18

Kalendarz roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Rekolekcje Wielkopostne 19-21 marca 2018 r. godz. 11:00
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach 3 Liceum oraz 4 Technikum 27 kwietnia 2018 r.
Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 4 maja 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) – dzień między dwoma dniami świątecznymi
2 maja 2018 r. (środa) – dzień między dwoma dniami świątecznymi
4 maja 2018 r. (piątek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
7 maja 2018 r. (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki
8 maja 2018 r. (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
1 czerwca 2018 r. (piątek) – dzień między dwoma dniami wolnymi

Spotkania z rodzicami

1. 7 września 2017 r. (czwartek) – dla rodziców klas I
11 września 2017 r. (poniedziałek) – dla rodziców klas maturalnych
do 13 września 2017 r. – dla rodziców pozostałych klas
2. 17 października 2017 r. (wtorek) – śródsemestralne
3. 22 listopada 2017 r. (środa) – miesiąc przed końcem I semestru
4. 4 stycznia 2018 r. (czwartek) – podsumowujące I semestr
5. 28 lutego 2018 r. (środa) – śródsemestralne
6. 26 marca 2018 r. (poniedziałek) – śródsemestralne/miesiąc przed zakończeniem klas maturalnych
7. 22 maja 2018 r. (wtorek) – miesiąc przed końcem roku szkolnego

Praktyki zawodowe

2 T-A, 2 T-B (technik ekonomista) i 3 T-C (technik spedytor) 23.10-03.11.2017 r.
2 T-A, 2 T-B (technik ekonomista) i 3 T-C (technik spedytor) 23.04-04.05.2018 r.

Godziny lekcyjne

1. 08:00-08:45
2. 08:55-09:40
3. 09:50-10:35
4. 10:45-11:30
5. 11:50-12:35
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20
8. 14:25-15:10
9. 15:15-16:00

Dyżury kierownika szkolenia praktycznego Grażyny Kaby w II półroczu (pokój nr 101 – I piętro)

Poniedziałek 09:00-13:30
Środa 12:00-13:30
Czwartek 10:00-13:30

W sprawach pilnych kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego
możliwy jest też w dniach prowadzenia przez p. Grażynę Kabę zajęć dydaktycznych, t.j.: wtorek 08:00-14:30, piątek 08:00-12:00.

Dyżury pedagoga szkolnego Ewy Ryfy (pokój nr 207)

Poniedziałek 09:00-13:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 11:30-15:30
Czwartek 10:30-14:30
Piątek 08:00-12:00

Sekretariat

Poniedziałek – Piątek 08:00-16:00

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.