Slider

Organizacja roku szkolnego 2018/19

Kalendarz roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 11-24 lutego 2019 r.
Rekolekcje Wielkopostne 3-5 kwietnia 2019 r.
po 2 godz. lekcyjnej
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach 3 Liceum oraz 4 Technikum 26 kwietnia 2019 r.
Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 6 maja 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.10.2018 r. (piątek) – uzasadniony organizacją pracy szkoły
02.11.2018 r. (piątek) – dzień między dwoma dniami świątecznymi
02.05.2019 r. (czwartek) – dzień między dwoma dniami świątecznymi
06-08.05.2019 r. (poniedziałek-środa) – pisemne egzaminy maturalne

W dniach 2 listopada 2018 r. i 2 maja 2019 r. szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.

Spotkania z rodzicami

1. 6 września 2018 r. (czwartek) – dla rodziców klas I
10 września 2018 r. (poniedziałek) – dla rodziców klas maturalnych
do 12 września 2018 r. – dla rodziców pozostałych klas
2. 23 października 2018 r. (wtorek) – śródsemestralne
3. 21 listopada 2018 r. (środa) – miesiąc przed końcem I semestru
4. 3 stycznia 2019 r. (czwartek) – podsumowujące I semestr
5. 25 marca 2019 r. (poniedziałek) – śródsemestralne/miesiąc przed zakończeniem klas maturalnych
6. 21 maja 2019 r. (wtorek) – miesiąc przed końcem roku szkolnego

Praktyki zawodowe

2 T-A, 2 T-B (technik ekonomista) i 3 T-C, 3 T-D (technik spedytor) 15-26.10.2018 r.
2 T-A, 2 T-B (technik ekonomista) i 3 T-C, 3 T-D (technik spedytor) 18-29.03.2019 r.

Od 7 września do 9 listopada w każdy piątek (10 dni) – praktyka uzupełniająca w 3 T-A i 3 T-B.

Godziny lekcyjne

1. 08:00-08:45
2. 08:55-09:40
3. 09:50-10:35
4. 10:45-11:30
5. 11:50-12:35
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20
8. 14:25-15:10
9. 15:15-16:00

Dyżury kierownika szkolenia praktycznego Wioletty Kamer (pokój nr 101 – I piętro)

Poniedziałek 09:00-13:30
Piątek 09:00-12:30

W sprawach pilnych kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego
jest też możliwy w dniach prowadzenia przez p. Wiolettę Kamer zajęć dydaktycznych, t.j.:

Wtorek 10:00-14:30
Środa 10:00-12:30
Czwartek 11:00-13:30

Dyżury pedagoga szkolnego Ewy Ryfy (pokój nr 207)

Poniedziałek 11:00-15:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 09:00-13:00
12:45-13:30 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Czwartek 08:00-12:00
08:00-08:45 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Piątek 12:00-16:00
12:00-12:45 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Sekretariat

Poniedziałek – Piątek 08:00-16:00

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.