Slider

Geogebra

Narzędzie Geogebra dostępne jest pod adresem https://www.geogebra.org/classic
Po kliknięciu w kratkowanym obszarze zbędne panele zostaną ukryte. Do zaznaczania i przeciągania obiektów służy biała strzałka z przybornika.

Do wykonania są następujące zadania:

Zad. 1. Wykres funkcji kwadratowej
Narysuj wykres funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+bx+c (a, b, c zmieniane przez użytkownika przy pomocy suwaków). W widoku grafiki umieść tytuł, wzór obliczający wartość wyróżnika Δ, teksty z informacjami o miejscach zerowych funkcji f (zadbaj o właściwą prezentację komunikatów), wartości miejsc zerowych (o ile istnieją).
Zadbaj o czytelność i estetykę pracy.
Wartości a, b, c wprowadza się w polu w lewym górnym rogu aplikacji, np. a=5 (enter). Następnie wprowadza się powyższy wzór funkcji. Suwaki w widoku grafiki umieszcza się klikając kółko po lewej stronie od a, b lub c.

Zad. 2. Proszę o wizualizację twierdzenia:
Miara kąta wpisanego w okrąg jest dwa razy mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku.
Zadanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przy zmianach długości łuku (przesuwanie punktów na okręgu) miary obu kątów również się zmieniały. Z tych miar będzie widać zależność z twierdzenia.

Zad. 3. Proszę o wyznaczenie zbioru punktów spełniających jednocześnie poniższe zależności:
-3<x≤5   i   (x-4)^2+(y-2)^2<30

Pliki zapisane w aplikacji proszę przesłać dzisiaj na adres maciej_mm@o2.pl

Zagłosuj na naszego ucznia Dawida Skórę
w programie stypendialnym
Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego

sylwetka kandydata :: link do głosowania