Slider

Wprowadzanie informacji o osiągnięciach

Zachęcam do wprowadzania osiągnięć na bieżąco.

W sekcji Osiągnięcia wciskamy przycisk Dodaj. W otwartym oknie wprowadzamy wymagane informacje: data wpisu, rodzaj osiągnięcia, opis. Wybieramy też czy osiągnięcie ma zostać pokazane na świadectwie.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.