Slider

Kalendarium szkoły

 • 23 czerwca 1906 r. odbyło się zebranie przedwstępne założycieli Szkoły Handlowej w Łowiczu, członków Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (wśród osób zaangażowanych w powołanie szkoły była również Jadwiga Starzyńska);
 • 2 września 1906 r. nastąpiło uroczyste otwarcie 7-klasowej męskiej Szkoły Handlowej Polskiej w Łowiczu podległej Ministerium Skarbu, siedzibą szkoły był hotel „Polski” przy ul. Dworcowej, stojący naprzeciwko dworca kolei żelaznej warszawsko-wiedeńskiej w Łowiczu, dyrektorem szkoły został inżynier Julian Rudowski;
 • 24 października 1907 r. do pełnienia obowiązków dyrektora szkoły powołano jej dotychczasowego inspektora pana Karola Mierzejewskiego;
  W latach 1906-1908 uczniami Szkoły Handlowej w Łowiczu byli Stefan i Mieczysław Starzyńscy;
 • W 1908 r. Jadwiga Starzyńska przekształciła Progimnazjum Żeńskie w 7-klasową Szkołę Handlową Polską dla dziewcząt podlegającą Ministerium Skarbu, szkoła mieściła się w budynku po zlikwidowanej gorzelni na rogu ul. Podrzecznej (dawniej zwanej Nadrzeczną) i Browarnej;

 • W 1909 r. dyrektorem szkoły został pan Antoni Dąbrowski, który przeniósł Szkołę Handlową z hotelu „Polskiego” do domu Schmidta na ul. Podrzeczną, w którym mieściła się również sala teatru „Eos”, 1 września 1909 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby szkoły;

 • 14 maja 1911 r. nastąpiło zamknięcie żeńskiej Szkoły Handlowej Polskiej Jadwigi Starzyńskiej za odśpiewanie przez uczennice na nabożeństwie majowym w „Kolegiacie” w dniu 3 maja pieśni „Boże coś Polskę”;

 • 24 czerwca 1911 r. pierwszych 12 maturzystów otrzymało świadectwa dojrzałości 7-klasowej Szkoły Handlowej Polskiej w Łowiczu;
 • 11 listopada 1911 r. zamknięto męską 7-klasową Szkołę Handlową Polską za „nacjonalnoszowinisticzeskoje naprawlenje”;
 • 7 września 1924 r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nauki w 3-klasowej Koedukacyjnej Miejskiej Szkole Handlowej w Łowiczu, pomieszczenia dla szkoły znaleziono w domu miejskim na Starym Rynku nr 16, na drugim piętrze, nad Muzeum Miejskim im. Wł. Tarczyńskiego, dyrektorem szkoły został pan Jan Wyrąbkiewicz;

 • w czerwcu 1927 r. 3-klasowa Koedukacyjna Miejska Szkoła Handlowa w Łowiczu wydała pierwsze w wolnej Polsce 22 świadectwa ukończenia szkoły;

 • w roku szkolnym 1929/30 na stanowisko dyrektora szkoły został powołany pan Franciszek Duszkiewicz, rozpoczęto starania o przydzielenie nowego lokalu dla szkoły;

 • we wrześniu 1930 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Handlowej w Łowiczu w budynku przy ul. Podrzecznej 22 (pomieszczenia wydzierżawiono od właścicieli domu: Chaima i Marii Rozendornów);

 • w czerwcu 1936 r. otrzymano zgodę na otwarcie 4-klasowego Miejskiego Gimnazjum Kupieckiego w Łowiczu, dyrektorem został mianowany pan Franciszek Duszkiewicz;
 • rok 1938 to ostatnia matura 3-klasowej Koedukacyjnej Miejskiej Szkoły Handlowej w Łowiczu i ostatni bal maturalny w tej szkole, w następnym roku istniały tylko klasy 4-klasowego Miejskiego Gimnazjum Kupieckiego;

 • w marcu 1938 r. na posiedzeniu Zarządu Miasta Łowicza uchwalono budowę gmachu dla szkoły i zawiązało się „Towarzystwo Budowy Gimnazjum Kupieckiego w Łowiczu”, 1 czerwca 1939 r. Urząd Wojewódzki w Łodzi zatwierdził projekty planu budowy i wszystkie działania Towarzystwa (wybuch wojny zniweczył plany budowy szkoły);

 • w 1940 r. otrzymano zezwolenie na otwarcie 3-klasowej Miejskiej Szkoły Handlowej z jej przedwojennym programem, dyrektorem szkoły został pan Aleksander Wysocki, szkołę pod niemiecką nazwą „Stadtische Handelschule in Lowitsch” umieszczono w budynku przedwojennej przyklasztornej szkoły w Alejach Sienkiewicza;
 • w 1942 r. Niemcy zamienili szkołę 3-klasową na 2-klasową Miejską Szkołę Handlową (na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej);
 • od 1 września 1942 r. w prywatnym mieszkaniu państwa Krukowskich na ul. Zduńskiej prowadzone było tajne nauczanie, które kontynuowało program nauczania przedwojennego Miejskiego Gimnazjum Kupieckiego;

 • w drugiej połowie 1944 r. 2-klasowa Miejska Szkoła Handlowa została zamknięta;
 • w lutym 1945 r. dyrektor A. Wysocki uzyskał zgodę od pana Karola Przesmyckiego – Kuratora Oświaty w Łodzi na otwarcie 4-letniego Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Łowiczu, zajęcia odbywały się w budynku Seminarium Nauczycielskiego przy ul. Stanisławskiego 31 oraz w mieszkaniu prywatnym woźnych szkoły państwa Marii i Feliksa Krukowskich na ul. Zduńskiej 40;
 • z dniem 1 września 1945 r. szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe w Łowiczu i powróciła do swojej przedwojennej siedziby na ul. Podrzeczną 22;
 • w 1946 r. drużyna harcerska Szkoły Handlowej otrzymała sztandar 11 ŁDH im. T. Kościuszki ufundowany ze składek członkowskich harcerzy, rodziców i zakładów pracy, od 1951 r. przechowywany w prywatnym mieszkaniu nauczyciela Czesława Suta, powrócił do szkoły w 1989 r.;

 • w 1948 r. Ministerstwo Oświaty powołało Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe, a następnie przekształciło je w Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe I stopnia (3-letnie) i Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze II stopnia (2 letnie);
 • w 1949 r. szkoła przeszła pod zarząd Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego, który w roku 1950 powołał Państwowe Technikum Handlowe w Łowiczu;

 • w 1951 r. liceum zaprzestało przyjmowania uczniów, a Gimnazjum i Technikum Handlowe zostały przekazane Ministerstwu Handlu Wewnętrznego;

 

 • w czerwcu 1956 r. szkoła została przekazana Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie (późniejsze nazwy Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych „SCh” oraz Centralny Związek Spółdzielni „SCh”) i była jej szkołą resortową do 1990 r. działającą do 1957 r. jako Technikum Handlowe CRS „SCh”, a w latach 1957-1961 jako Technikum Ekonomiczne CRS „SCh”;

 • z dniem 1 września 1962 r. Zarząd Główny CRS „SCh” w Warszawie zmienił nazwę szkoły tworząc Zespół Szkół Zawodowych CRS „SCh” w Łowiczu, w jego skład w latach 1962-1990 wchodziły następujące szkoły: Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Handlowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ekonomiczne – Wydział Zaoczny;

 • w 1971 r. dyrektorem szkoły został pan Jan Wójcik;
 • w 1972 r. szkoła otrzymała ufundowany przez CRS „SCh” sztandar, który służył szkole do 2004 r.;

 

 • 1 września 1990 r. organem prowadzącym i nadzorującym szkołę został Kurator Oświaty w Skierniewicach a następnie w Łodzi, a szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Łowiczu, z dniem 1 września 1991 r. stanowisko dyrektora szkoły w drodze konkursu powierzono pani Zofii Szalkiewicz;
 • w styczniu 1995 r. odbyło się uroczyste otwarcie I segmentu nowo wybudowanej szkoły przy ul. Kaliskiej 5a, Mszę Świętą w Kościele św. Leonarda odprawił i poświęcenia szkoły dokonał ks. Biskup Alojzy Orszulik – Ordynariusz Łowicki;

 • w grudniu 1998 r. zakończono budowę II segmentu nowej szkoły i po przeprowadzce od początku stycznia 1999 r. siedzibą całej szkoły stały się obiekty przy ul. Kaliskiej 5a;

 • od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Łowickiego;
 • 3 września 2001 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby szkoły przy ul. Kaliskiej 5a w Łowiczu; poświęcenia budynku dokonał ks. Prałat Wiesław Wronka;

 • w 2002 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu;
 • 18 czerwca 2003 r. uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu otrzymał imię Władysława Grabskiego;
 • 30 marca 2004 r. odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu imienia Władysława Grabskiego i wręczenia jej nowego sztandaru, ceremonii poświęcenia sztandaru dokonał ks. Biskup Józef Zawitkowski, uroczystość odbywała się w ramach obchodów roku 2004 – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – rokiem Władysława Grabskiego;

 

 • w dniach 29-30 września 2006 r. odbyły się uroczystości jubileuszu 100-lecia szkoły i pierwszy Zjazd Absolwentów;

 • we wrześniu 2011 r. przeniesiono na teren szkoły pomnik Władysława Grabskiego;
 • 30 września 2011 r. odbyły się uroczystości jubileuszu 105-lecia szkoły i drugi Zjazd Absolwentów połączone z odsłonięciem pomnika Patrona Szkoły Władysława Grabskiego.

 

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.