Slider

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 Technikum nr 4 zajęło 121. miejsce w kraju, otrzymując miano „Srebrnej Szkoły”. Uczniowie technikum uzyskali 6. miejsce w województwie łódzkim i 1. w powiecie łowickim.

IV Liceum Ogólnokształcące znalazło się w rankingu krajowym na 990. miejscu utrzymując miano „Brązowej Szkoły”. Uczniowie liceum zajęli 63. miejsce w województwie łódzkim.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeprowadziła też rankingi maturalne. W tej klasyfikacji Technikum nr 4 zajęło 239. miejsce w kraju.


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Starosty Łowickiego

Stypendyści USKI

Najlepsi absolwenci szkoły

Olimpiady, konkursy, turnieje

Osiągnięcia sportowe

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.