Slider

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 Technikum nr 4 zajęło 269 miejsce w kraju, utrzymując nadal miano „Srebrnej Szkoły”. Uczniowie technikum uzyskali 25 miejsce w województwie łódzkim. IV Liceum Ogólnokształcące znalazło się w rankingu krajowym na 645 miejscu, uzyskując miano „Brązowej Szkoły”. Uczniowie liceum zajęli 47 miejsce w województwie łódzkim.

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł “Srebrnej Szkoły 2019” Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2019”


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Starosty Łowickiego

Stypendyści USKI

Najlepsi absolwenci szkoły

Olimpiady, konkursy, turnieje

Osiągnięcia sportowe