Slider

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 Technikum nr 4 zajęło 244. miejsce w kraju, uzyskując miano „Srebrnej Szkoły”. Uczniowie technikum uzyskali 12. miejsce w województwie łódzkim. IV Liceum Ogólnokształcące znalazło się w rankingu krajowym na 778. miejscu, utrzymując miano „Brązowej Szkoły”. Uczniowie liceum zajęli 57. miejsce w województwie łódzkim.

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł “Srebrnej Szkoły 2021” Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2021”


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Starosty Łowickiego

Stypendyści USKI

Najlepsi absolwenci szkoły

Olimpiady, konkursy, turnieje

Osiągnięcia sportowe

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.