Slider

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W opublikowanym w styczniu 2018 r. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 wysokie miejsce zajęła nasza szkoła. Liceum ogólnokształcące uplasowało się na 54 miejscu w województwie. Szczególnie cieszą nas wyniki uczniów technikum, którzy uzyskali 142 miejsce w kraju i 10 w województwie łódzkim.
Technikum zostało uhonorowane tytułem “Srebrnej Szkoły 2018”.

Fundacja Edukacyjna ‘Perspektywy’ potwierdza, że Technikum nr 4 w ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł ‘Srebrnej Szkoły 2018’.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Starosty Łowickiego

Stypendyści USKI

Najlepsi absolwenci szkoły

Olimpiady, konkursy, turnieje

Osiągnięcia sportowe