Slider

Wyposażenie szkoły

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu jest kontynuatorem powstałej w 1906 roku 7-klasowej męskiej Szkoły Handlowej Polskiej, podległej Ministerstwu Skarbu. Mimo wielu zmian oświatowych utrzymuje tradycję kształcenia młodzieży w kierunkach handlowych i ekonomicznych a ponadto od ponad dwudziestu lat prowadzi również z powodzeniem klasy liceum ogólnokształcącego. Siedzibą szkoły są dwa nowe budynki znajdujące się w centrum miasta, przy ulicy Kaliskiej 5A, w pobliżu dworców PKP i PKS. Do dyspozycji uczniów jest 26 klasopracowni, nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, pracownia fizyczna, pracownia chemiczna, pracownia biologiczna, pracownia symulacyjna do nauczania przedmiotu specjalizacyjnego: zarządzanie małą firmą, pracownie do nauki języków obcych w tym laboratorium językowe, pracownie zawodowe, w tym: ekonomiczne, rachunkowości, marketingu i reklamy, techniki biurowej, sprzedaży towarów, spedycji, aula szkolna, biblioteka z czytelnią, centra multimedialne, Szkolny Ośrodek Kariery, arboretum, świetlica, szkolny radiowęzeł, sklepik szkolny oraz punkt ksero.

Pracownie i klasopracownie
pracownia fizyczna

pracownia chemiczna

pracownia biologiczna

pracownia geograficzna

pracownie historyczne

pracownie matematyczne

pracownie języka polskiego

laboratorium do nauki języków obcych

pracownie języka niemieckiego

pracownie języka angielskiego

pracownia specjalizacyjna

pracownie zawodowe

Pracownie informatyczne i ekonomiczno-informatyczne

W roku szkolnym 2019/2020 sześć pracowni komputerowych zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”. Służy to przede wszystkim podniesieniu jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacji wyposażenia dydaktycznego.

Dodatkowo w naszej szkole znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym uczniowie mają dostęp do stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sprzęt ten ma służyć zwiększeniu dostępu do edukacji oraz promocji kształcenia przez całe życie i przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wszystkie szkolne komputery połączone są w sieć, którą zarządzają serwery. Każdy z komputerów posiada podłączenie do Internetu. Szkoła posiada łącze stałe, dzięki czemu korzystanie z Internetu jest komfortowe.

Sala katechetyczna

Sala gimnastyczna

Szkoła posiada własną salę gimnastyczną, na której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego oraz SKS-u. Sala umożliwia uprawianie takich sportów jak koszykówka czy siatkówka. Na wyposażeniu szkoły znajdują się także: sprzęt do gry w unihocka, trzy stoły do tenisa stołowego oraz dwa stoły do gry w piłkarzyki, z których uczniowie mogą korzystać w czasie przerw oraz po zajęciach.

Biblioteka

Biblioteka szkolna to centrum informacji zarówno tej zawartej w tradycyjnych, jak i nowoczesnych, multimedialnych źródłach. Gromadzi zbiory z wiedzy ogólnej, literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej. Duża część zbiorów to lektury szkolne. Obecnie księgozbiór liczy prawie 10000 woluminów i jest systematycznie powiększany o nowości rynkowe i lektury szkolne. Biblioteka posiada także zbiory specjalne, w tym dokumenty elektroniczne. Do zbiorów specjalnych zaliczane są również “białe kruki”, znajdujące się w księgozbiorze od blisko 100 lat. Użytkownicy biblioteki korzystają z bieżących i archiwalnych czasopism. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o nowoczesny program do obsługi biblioteki szkolnej MOL NET+ , który rejestruje wszystkie niezbędne informacje o książce i jej czytelniku. Katalog zbiorów bibliotecznych dostępny jest w Internecie. Program ten umożliwia również dostęp online do licznych e-booków z kanonu lektur szkolnych. Biblioteka to także internetowe i multimedialne centrum informacji z siedmioma, udostępnianymi uczniom i nauczycielom, stanowiskami komputerowymi, drukarką, kopiarką i skanerem. Dzięki informacjom zgromadzonym w bogatym księgozbiorze, dostępowi do Internetu i programów multimedialnych, użytkownicy biblioteki szkolnej mają możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań.

Zapraszamy na stronę naszej biblioteki: http://bibliotekazsp4lowicz.blogspot.com/

Izba poświęcona patronowi szkoły

Szkolne arboretum

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.