Slider

Olimpiady, konkursy, turnieje

Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych oraz licznych i wszechstronnych zajęciach pozalekcyjnych uzupełnia wiedzę, inspiruje i pobudza do własnych poszukiwań i rozwoju zainteresowań. W ten sposób stanowi ważki wkład w przygotowanie młodzieży do udziału w konkursach i przyczynia się do ich sukcesów.

Najważniejszymi z nich były:

2021/2022
 • kwalifikacja do ogólnopolskiego etapu konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” VII edycja 2021/2022 „Turbolandeskunde – Deutschland” – Hubert Kuśmider (3 LO-Bg)
 • kwalifikacja do ogólnopolskiego etapu konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” VII edycja 2021/2022 „Turbolandeskunde – Deutschland” – Michalina Mika (3 LO-Bg)
 • kwalifikacja do ogólnopolskiego etapu konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” VII edycja 2021/2022 „Turbolandeskunde – Deutschland” – Jakub Sapijaszka (3 LO-Bg)
 • udział w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego – Julia Kapusta (3 LO-Ag)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Austrii oraz udział w Ogólnopolskim Konkursie „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” – Julia Kapusta (3 LO-Ag)
 • udział w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego oraz udział w Ogólnopolskim Konkursie „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” – Aneta Papiernik (3 LO-Ag)
 • udział w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego oraz udział w Ogólnopolskim Konkursie „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” – Wiktoria Płacheta (3 LO-Ag)
 • II miejsce w kraju w ogólnopolskim Wielkim Teście Edukacyjnym „MORZA I LĄDY” edycja 2021 – Milena Walędzik (3 LO-Ag)
 • udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – Weronika Ozimek (4 T-B)
 • udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – Weronika Salamon (4 T-B)
 • udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – Maria Zabrzewska (4 T-B)
 • wyróżnienie w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu ZUS „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” – Marta Koms (4 T-B)
 • wyróżnienie w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu ZUS „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” – Kinga Kowalska (4 T-B)
 • wyróżnienie w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu ZUS „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” – Maria Zabrzewska (4 T-B)
 • II miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego – Patryk Olejnik (3 LO-Ag)
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Patryk Olejnik (3 LO-Ag)
 • III miejsce w I Powiatowym Konkursie Chemicznym – Paweł Pietrzak (3 LO-Bg)
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Ekonomicznym „Wiedza o Patronie Władysławie Grabskim” – Anna Trzcińska (3 T-Ag)
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Ekonomicznym „Wiedza o Patronie Władysławie Grabskim” – Agata Wodzyńska (3 T-Ag)
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Ekonomicznym „Wiedza o Patronie Władysławie Grabskim” – Jan Karczewski (4 T-A)
 • laureatka w Powiatowym Konkursie Literacko-Historycznym „Wciąż słychać hasło: Dziś – Jutro – Pojutrze” – Emilia Fudała (3 T-Bg)
 • laureatka w Powiatowym Konkursie Literacko-Historycznym „Wciąż słychać hasło: Dziś – Jutro – Pojutrze” – Wiktoria Florczak (1 T-A)
 • udział w Powiatowym konkursie „ZIEMIA ŁOWICKA – NASZA MAŁA OJCZYZNA” – tematyka konkursu w roku 2021 „ZIEMIA ŁOWICKA W LATACH 1793-1918”, w etapie szkolnym udział wzięło 7 osób w etapie powiatowym – 3 osoby
 • III miejsce w Powiatowym konkursie „ZIEMIA ŁOWICKA – NASZA MAŁA OJCZYZNA” – tematyka konkursu w roku 2021 „ZIEMIA ŁOWICKA W LATACH 1793-1918” – Magdalena Ciąpała (3 LO-Bp)
 • III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Łódzkie czci K.K. Baczyńskiego” – Zuzanna Pietrzak (1 LO-A)
 • laureatka etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania „Książka Mówi” – Aleksandra Kret (3 LO-Ap)
2020/2021
 • tytuł finalistki XV Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego – Małgorzata Latoszewska (3 LO-B)
 • tytułu finalisty XV Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego – Artur Ciąpała (3 LO-B)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Ziemia Łowicka – Nasza Mała Ojczyzna. Świętujemy Niepodległość” 1918-2018 – Arkadiusz Wieteska (4 T-C)
 • II miejsce w finale konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” – Arkadiusz Wieteska (4 T-C)
 • III miejsce w konkursie kolęd organizowanym przez Samorząd Uczniowski (nagroda ufundowana ze środków własnych SU) – Aleksandra Miziołek (4 T-A) i Przemysław Morawski (4 T-A)
 • udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – Magdalena Galińska (4 T-B)
 • udział w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – Klaudia Grabowicz (4 T-B)
 • udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach z tematem przewodnim „Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów” – Natalia Banasiewicz (4 T-A)
 • udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach z tematem przewodnim „Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów” – Klaudia Grabowicz (4 T-B)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Las wokół nas” – Natalia Banasiewicz (4 T-A)
 • wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Las wokół nas” – Julia Skowrońska (3 LO-A)
 • II miejsce w kraju w konkursie geograficznym Wielki Test Edukacyjny „MORZA I LĄDY” – Milena Walędzik  (2 LO-Ag)
 • 15 miejsce w kraju i otrzymanie tytułu „Eksperta Logicznego Myślenia” w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia – Magdalena Ciąpała (2 LO-Bp)
 • 9 miejsce w etapie diecezjalnym XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej – Magdalena Ciąpała (2 LO-Bp)
 • udział w etapie diecezjalnym XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej – Jowita Klepczarek (2 LO-Bp)
 • II miejsca w wojewódzkim konkursie plastycznym ROSmalowani 2020, pod hasłem: Moja piękna okolica – plastyczna interpretacja „małej ojczyzny” – Jowita Klepczarek (2 LO-Bp)
 • III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym ROSmalowani 2020, pod hasłem: Moja piękna okolica – plastyczna interpretacja „małej ojczyzny” – Oliwia Tracz (2 LO-Ap)
 • udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – Weronika Ozimek (3 T-B)
2019/2020
 • udział w etapie regionalnym konkursu Turbolandeskunde – drużyna w składzie: Kamil Kołaczyński (3 T-A), Izabela Stefańska (2 LO-A), Alicja Owczarek (2 T-A)
 • I miejsce w miejskim etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Mateusz Kaszewski (2 LO-B)
 • III miejsce w miejskim etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Magdalena Ciąpała (1 LO-B)
 • udział w konkursie „Bohaterowie polskiej nauki i myśli technicznej” w ramach projektu Metodą poklatkową poznajemy i upowszechniamy wiedzę o mało znanych bohaterach polskiej nauki i myśli technicznej – Paweł Pietrzak (1 LO-Bg); konkurs zorganizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo
 • I miejsce w Powiatowym konkursie fotograficznym „Zostań z książką w domu” – Magdalena Ciąpała (1 LO-Bp); organizator Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
 • III miejsce w Powiatowym konkursie fotograficznym „Zostań z książką w domu” – Aleksandra Romanowska (1 T-Bp); organizator Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „ROSfotografowani – 100 lat województwa łódzkiego – zabytki małej ojczyzny” – Kinga Kryściak (3 LO-A); organizator Łódzki Dom Kultury
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzny im. Jana Bułhaka „Pejzaże wokół mojego miasta” – Kinga Kryściak (3 LO-A); organizator Pałac Młodzieży w Łodzi
 • udział w Powiatowym Konkursie Piosenki „A mury runą – 30 lat wolności” – Małgorzata Gryglak (2 LO-A); organizator Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu
 • III miejsce w finale Konkursu Papieskiego – Weronika Bogus (2 T-C)
 • V miejsce w finale Konkursu Papieskiego – Mateusz Kubica (2 LO-B)
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym – Michalina Mika (1 LO-Bg) i Weronika Wolska (1 LO-Bg)
2018/2019
 • II miejsce w finale międzypowiatowego konkursu pod patronatem Prezydenta RP „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” – szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Anna Majewska i Adrian Wiśniewski (2 LO-A) oraz Arkadiusz Wieteska (2 T-C)
 • Udział w finale konkursu „Matematyka – Moja Pasja” i uzyskanie tytułu finalisty konkursu – Michał Wawrzyńczak (3 LO-B); organizator Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • III miejsce w etap powiatowym IX Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego i awans do kolejnego etapu – Kornelia Kostrzewska; uczestniczyło 4 uczniów z klasy 2 LO-B i 3 uczniów z 3 T-A i 1 z 3 T-B
 • III miejsce drużyny Powiatu Łowickiego w finale IX Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego w Świdnicy – w składzie drużyny Kornelia Kostrzewska (2 LO-B)
 • Udział w 42. Olimpiadzie Języka Niemieckiego oraz kwalifikacja do eliminacji okręgowych – Małgorzata Mostowska (3 LO-B)
 • I miejsce w IX Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego (konkurs zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łowiczu) – Małgorzata Mostowska (3 LO-B); dodatkowo udział – Anna Majewska i Weronika Szeląg (2 LO-A)
 • III miejsce w konkursie plastycznym dedykowanym zabytkom Austrii „Osterreich so nah.” (organizatorem konkursu było II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu oraz Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział w Łowiczu) – Natalia Stachurska (1 LO-A)
 • wyróżnienie w konkursie plastycznym dedykowanym zabytkom Austrii „Osterreich so nah.” (organizatorem konkursu było II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu oraz Towarzystwo PolskO-Austriackie Oddział w Łowiczu) – Natalia Niźnik (1 T-D)
 • III miejsce w Konkursie „100 lat niepodległości w obiektywie aparatu fotograficznego” – Kinga Kryściak (2 LO-A)
 • II miejsce w Ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Mateusz Kaszewski (1 LO-B)
 • Nagroda w eliminacjach powiatowych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w PBP w Łowiczu – Weronika Stefańska i Natalia Łąpieś (1 LO-B); udział Krzysztof Burzyński (4 T-A)
 • Udział w etapie wojewódzkim VII edycji Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach – Patrycja Marszałek i Oskar Felczyński (4 T-B) oraz Paulina Sochala, Klaudia Stefańska i Daniel Marciniak (3 T-B)
 • Udział w II etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (MOSIR w Zduńskiej Woli) – Monika Klimkowska (4 T-A) oraz Paulina Graszka i Amelia Grochowska (3 T-A)
 • Udział w eliminacjach do II etapu XIV Turnieju Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki światowej” (w Łódzkim CDN i Kształcenia Praktycznego) – dwie drużyny: Sylwia Pryk, Andżelika Witczak i Monika Zabrzewska (4 T-A) oraz Patrycja Fuks, Magdalena Kędzierska i Monika Klimkowska (4 T-A)
 • Udział w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno–Logistycznej (Włocławek) – Jakub Sut (3 T-D)
 • III miejsce w Olimpiadzie Teologii Katolickiej na etapie diecezjalnym oraz awans do finału ogólnopolskiego (z tytułem finalisty) – Artur Ciąpała (1 LO-B)
 • III miejsce w finale XV edycji Konkursu papieskiego – Małgorzata Latoszewska (1 LO-B)
 • V miejsce w finale XV edycji Konkursu papieskiego – Artur Ciąpałą (1 LO-B)
 • VII miejsce w finale XV edycji Konkursu papieskiego – Martyna Kapusta (3 T-C)
 • VIII miejsce w finale XV edycji Konkursu papieskiego – Hubert Skowronek (1 T-D)
 • Tytuł najlepszej szkoły XV edycji Konkursu Papieskiego – Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • III miejsce w konkursie plastycznym „Mój Bohater Powstania Warszawskiego” (w ramach programu Edukacja Kulturalna współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; organizator – Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K. z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi) – Natalia Niżnik (1 T-D)
 • Awans do II etapu V Festiwalu Historycznego pod hasłem „II Rzeczpospolita. Od powstania do upadku” (Stowarzyszenie „Tradycja i Pamięć”) – Arkadiusz Wieteska (2 T-C), Krystian Podleśny (1 T-C); udział w I etapie – Artur Ciąpała (1 LO-B)
 • II nagroda w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” (PBP w Łowiczu) – Joanna Lesiak (4 T-B); udział – Kinga Kryściak (2 LO-A)
 • Nagroda w plenerze/konkursie plastycznym (SON „Tacy Sami”) – Kornelia Kostrzewska (2 LO-B) i Martyna Lewandowska (3 T-B)
 • I nagroda i Nagroda Burmistrza Miasta Łowicza w konkursie fotograficznym „Muzealne Spotkania z Fotografią” (Muzeum w Łowiczu) – Kinga Kryściak (2 LO-A)
2017/2018
 • Tytuł finalisty w w drugim etapie konkursu organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UŁ „Matematyka – moja pasja” – Artur Czajka (3 LO-B)
 • III miejsce w VIII Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym – Piotr Workowski (2 LO-B)
 • Udział w II etapie 64. Olimpiady Chemicznej organizowanej przez MEN i PTCh – Michał Zwoliński (3 LO-C)
 • Udział w etapie okręgowym 41. Olimpiady Języka Niemieckiego – M. Mostowska
 • II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego oraz Wiedzy o Austrii – Małgorzata Mostowska (2 LO-B)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – M. Chmielewska (3 LO-A)
 • Udział w etapie regionalnym Konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” – Julia Markowska (2 T-A) i Justyna Masłowska (2 T-A)
 • Udział w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Podatkach: A. Dziąk, O. Felczyński, P. Marszałek, N. Opasińska i A. Słoneczna
 • Tytuł finalisty w etapie ogólnopolskim Konkursu Wiedzy o Podatkach – A. Dziąk
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Cztery pory roku w przyrodzie powiatu łowickiego”, organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczna w Łowiczu – Kinga Kryściak (1 LO-A)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Bociany w powiecie łowickim” – Joanna Lesiak (3 T-B)
 • Wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Bociany w powiecie łowickim” – Kinga Kryściak (1 LO-A) i Milena Szewczyk (1 LO-A)
 • Udział 3 uczniów w etap powiatowym Konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”
 • Udział w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – wybory samorządowe” – 14 uczniów z klasy 2 LO-A i 3 uczniów z klasy 3 T-A – C. Czarnecki awansował do etapu regionalnego
 • Wyróżnienie w Konkursie Muzycznym „Piosenki Stanu Wojennego” organizowanym przez NSZZ „Solidarność” Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej – trio: Izabela Bochniak i Agata Wolff (3 LO-C) oraz Bartosz Pudłowski (3 LO-B)
 • I miejsce w etapie powiatowym 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu – Kornelia Kostrzewska (1 LO-B)
 • Udział w etapie rejonowym 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu – Kornelia Kostrzewska (1 LO-B)
 • I miejsce w konkursie fotograficznym Muzealne Spotkania z Fotografią 2018 – Kinga Kryściak (1 LO-A)
 • Nagroda Specjalna Starosty Łowickiego w konkursie fotograficznym Muzealne Spotkania z Fotografią 2018 – Joanna Lesiak (3 T-B)
 • VII miejsce w finale ogólnopolskim i tytuł laureata Konkursu papieskiego – Marta Świątkowska (2 T-C), Martyna Kapusta (2 T-C), Patrycja Zwolińska (2 LO-A) – tytuł finalisty
 • Udział w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej – Zuzanna Knera i Partycja Zwolińska (2 LO-A)
 • III miejsce w etapie okręgowym Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Turbolandeskunde” – w trzy uczennice klasy 2 LO-A
2016/2017
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie “Dorobek II Rzeczypospolitej” w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji “Ekonomiczna Szkoła Wł. Grabskiego” – Agnieszka Milczarek
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kahoot “Gospodarka Lublina na tle gospodarki II Rzeczypospolitej” w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji “Ekonomiczna Szkoła Wł. Grabskiego” – Agnieszka Milczarek i Cezary Czarnecki
 • Udział w etapie okręgowym IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – Michał Gajda (3 T-S)
 • Udział w etapie rejonowym konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy” – Monika Klimkowska i Aleksandra Słoneczna (2 T‑A)
 • Wyróżnienie w etapie rejonowym konkursu historycznego “Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę” – Paweł Dylik (3 LO‑B)
 • IX miejsce w etapie wojewódzkim konkursu historycznego “Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę” – Kacper Muras (2 LO‑C)
 • I miejsce w I Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej – Agata Wolff (2 LO‑C)
 • II miejsce w I Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej – Aleksandra Plichta (2 LO‑A), Izabela Bochniak (2 LO‑C), Bartosz Pudłowski (2 LO‑B)
 • III miejsce w I Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej – Natalia Kucińska (1 LO‑A), Dominika Felczyńska (4 T‑C),
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego – Weronika Mostowska (3 LO‑A)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego – Małgorzata Mostowska (1 LO‑B)
 • Udział w drugim etapie “Konkursu Wiedzy o Podatkach” – Klaudia Niedziela (3 T‑A)
 • Udział w “XII Turnieju Wiedzy Ekonomicznej” – uczniowie klasy 3 T‑A
 • Tytuł finalisty w Konkursie “Matematyka – Moja Pasja” – Paweł Kołaczyński (3 LO‑B) i Wojciech Domińczak (3 LO‑B)
 • Udział w II etapie międzyszkolnego konkursu “Palety EPAL i ich zastosowanie w praktyce” – uczniowie kształcący się w zawodzie spedytor
 • Udział w regionalnym etapie konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy” – Monika Klimkowska (2 T‑A) i Aleksandra Słoneczna (2 T‑A)
 • II miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Astronomicznym – Julia Markowska (1 T)
 • Udział w konkursie fotograficznym w ramach “XXI Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych” – Joanna Lesiak (2 T‑B)
 • Nagroda w powiatowych eliminacjach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Weronika Łąpieś (2 LO‑A), Krzysztof Burzyński (2 T‑A)
 • Wyróżnienie w powiatowych eliminacjach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Natalia Kucińska (1 LO‑A)
 • Pierwsza nagroda w rejonowych eliminacjach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Weronika Łąpieś (2 LO‑A)
 • Udział w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego – Mateusz Sierota, Mateusz Gajda i Patryk Orzeł (3 T‑B)
 • Wyróżnienie w XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Rozśpiewany Wawer” – Agata Wolff (2 LO‑C)
 • I miejsce w etapie powiatowym VII Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego – Artur Czajka (2 LO‑B)
 • IV miejsce w etapie powiatowym VII Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego – Marcel Mitek (2 LO‑B)
 • II miejsce drużynowo w finale VII Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego – Artur Czajka i Marcel Mitek (2 LO‑B)
 • Wyróżnienie w “VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej” – Agata Wolff (2 LO‑C)
 • II miejsce w I Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej “Złoty Chełmofon” – Izabela Bochniak
 • XI miejsce w etapie diecezjalnym XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej – Ewelina Anyszka (2 LO‑A)
 • XIX miejsce w etapie diecezjalnym XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej – Ola Gładka (1 LO‑B)
 • Udział w trzecim etapie XIII Konkursu Papieskiego “Patriotyzm Karola Wojtyły 1920-2005” – Anna Cieślak (2 LO‑C),
 • Grzegorz Wojda (2 LO‑B), Klaudia Klimkiewicz (1 T‑A), Klaudia Sut (1 T‑A), Zuzanna Kędziora (1 T‑A)
 • Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej dla szkół województwa łódzkiego – Patrycja Nierobisz (3 T‑B)
 • Udział w Regionalnym Konkursie Piosenki Polskojęzycznej – Izabela Bochniak (2 LO‑C)
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym “Piosenki Stanu Wojennego” – Agata Wolff (2 LO‑C)
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym “Piosenki Stanu Wojennego” – Izabela Bochniak (2 LO‑C)
 • III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym “Piosenki Stanu Wojennego” – Martyna Pińkowska (3 LO‑B)
 • Nagroda w konkursie fotograficznym “Przyłapani na czytaniu” – Weronika Klimczak (2 LO‑A)
 • II nagroda w konkursie fotograficznym “Muzealne Spotkania z Fotografią” – Karolina Łysio (1 T‑A)
 • Wyróżnienie w plenerowym konkursie plastycznym “Pałac i park w Nieborowie” – Katarzyna Pietrzak (2 LO‑C).
2015/2016
 • Udział w etapie okręgowym Olimpiady Języka Niemieckiego – Weronika Mostowska (2 LO‑A)
 • Grand Prix wojewódzkiego konkursu muzycznego “Piosenki stanu wojennego” – Dominika Majer (3 LO‑A)
 • III miejsce w wojewódzkim konkursie “Statystyka wokół nas” – Natalia Wojda (2 T‑A)
 • III miejsce w wojewódzkim konkursie muzycznym “Piosenki stanu wojennego” – Izabela Bochniak (1 LO‑C)
 • IV miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach – Anna Kucińska (2 LO‑A)
 • Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie “Matematyka – moja pasja” – Paulina Lichman (3 LO‑B), Katarzyna Wiśniewska (3 LO‑B)
 • Udział w wojewódzkim konkursie “Matematyka – moja pasja” – Michał Szwarocki (3 LO‑B)
 • Udział w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Podatkach – Dorota Woch (4 T‑A), Sylwia Szuflińska (4 T‑A)
 • Udział w etapie wojewódzkim i I miejsce w Rejonowym Konkursie “Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!” – Piotr Tomala (1 T‑C)
 • Udział w etapie wojewódzkim, III miejsce w etapie rejonowym i I miejsce w etapie powiatowym 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – turniej recytatorski – Weronika Łąpieś (1 LO‑A)
 • Udział w etapie regionalnym konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy” – Emilia Kapusta (2 T‑A), Anna Kucińska (2 LO‑A)
 • V miejsce w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej – Paulina Lichman (3 LO‑B)
 • VII miejsce w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej – Michał Szwarocki (3 LO‑B)
 • Wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Poetyckim “Soli Deo” – Sylwia Wysocka (3 LO‑B)
 • Wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Poetyckim “Soli Deo” – Klaudia Chlebna (1 LO‑C)
 • II miejsce drużyny w Międzypowiatowym Konkursie Historycznym “Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości – Szlak bojwy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych – od zesłania do zniewolenia” – Paulina Lichman (3 LO‑B), Konrad Gmosiński (3 LO‑C), Paweł Dylik (2 LO‑B)
 • III miejsce drużyny w finale VI Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego – Justyna Kolasiewicz (2 LO‑B), Wojciech Domińczak (2 LO‑B), Paweł Kołaczyński (2 LO‑B) (reprezentacja powiatu łowickiego)
 • I miejsce w XX edycja konkursu J. Bernata pod hasłem “Bolimowski Park Krajobrazowy – Mała Ojczyzna” – Anna Piszczałka (1 LO‑A)
 • III miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego “Turbolandeskunde” – Weronika Mostowska (2 LO‑A), Marta Boczek (1 LO‑C), Monika Klimkowska (1 T‑A)
 • Wyróżnienie w etapie rejonowym i III miejsce w etapie powiatowym 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – turniej recytatorski – Kacper Miazek (1 T‑A)
 • Udział w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – Tobiasz Kowalski (4 T‑A), Markiewicz Dawid (4 T‑A), Adrian Sałuda (4 T‑A)
 • I miejsce w etapie powiatowym VI Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego – Justyna Kolasiewicz (2 LO‑B)
 • I miejsce w powiatowym konkursie fotograficznym “Muzealne Spotkania z Fotografią 2016” – Agata Dziąk (1 T‑B)
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Oliwia Malejka (3 LO‑A)
 • III miejsce w powiatowym konkursie fotograficznym “Muzealne Spotkania z Fotografią 2016” – Joanna Lesiak (1 T‑B)
 • IV miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Bartłomiej Ciesielski (3 LO‑B)
 • VI miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego – Weronika Łąpieś (1 LO‑A)
 • IX miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Weronika Mostowska (2 LO‑A)
 • Nagroda specjalna Dyrektora Muzeum w powiatowym konkursie fotograficznym “Muzealne Spotkania z Fotografią 2016” – Weronika Klimczak (1 LO‑A)
 • II miejsce w etapie powiatowym 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – turniej recytatorski – Krzysztof Burzyński (1 T‑A)
 • Wyróżnienie w XIV Powiatowym Konkursie Ortograficznym – Magdalena Chmielewska (1 LO‑A)
 • Wyróżnienie w powiatowym konkursie fotograficznym “Przyłapani na czytaniu” – Weronika Klimczak (1 LO‑A), Joanna Lesiak (1 T‑B)
 • Udział w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego – Weronika Łąpieś (1 LO‑A)
 • III miejsce drużyny w międzyszkolnym Biegu dla Upamiętnienia 1050. Rocznicy Chrztu Polski
 • Wyróżnienie w plenerowym konkursie plastycznym “Łowicka kultura ludowa – tradycyjna zabudowa wsi łowickiej” – Michalina Siekiera (1 LO‑C).
2014/2015
 • I miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego – Daria Guzek (3 LO‑C)
 • I miejsce w V Ogólnopolskim Jesiennym Konkursie Poezji Śpiewanej “Na strunach poezji” Klaudia Dudkiewicz (3 LO‑B)
 • Udział w etapie ogólnopolskim i V miejsce w województwie w III Łódzkim Konkursie Wiedzy o Podatkach – Sylwia Szuflińska (3 T‑A)
 • Udział w Ogólnopolskim Finale Turnieju Poezji Śpiewanej, I nagroda w etapie wojewódzkim, I nagroda w eliminacjach rejonowych, I nagroda w etapie powiatowym turnieju poezji śpiewanej 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Dominika Majer (2 LO‑A)
 • Finalista etapu centralnego i II miejsce etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej Michał Szwarocki (2 LO‑B)
 • Finalistka etapu centralnego i III miejsce etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej – Katarzyna Wiśniewska (2 LO‑B)
 • II miejsce w X Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej – Anna Olejniczak, Karolina Mamcarz, Anna Gejda (4T‑A)
 • Udział w etapie wojewódzkim III Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach – Piotr Rybus (3 T‑A), Dorota Woch (3 T‑A)
 • Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Solidarności “Dwie Dekady Historii” – Paulina Chybicka (2 LO‑A) i Dominik Miazio (2 LO‑A)
 • Udział w etapie wojewódzkim, II nagroda w etapie rejonowym i I nagroda w eliminacjach powiatowych turnieju poezji śpiewanej 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Klaudia Dudkiewicz (3 LO‑B)
 • Udział w etapie wojewódzkim, III nagroda w eliminacjach rejonowych, I nagroda w eliminacjach powiatowych turnieju recytatorskiego 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Aleksandra Pokora (2 LO‑A)
 • II miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – Anna Gejda (4 T‑A)
 • III miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – Anna Olejniczak (4 T‑A)
 • Udział w 2 etapie XIII Ogólnopolskiego Konkursu z zakresu Rachunkowości – Anna Olejniczak (4 T‑A), etap szkolny klasy 4 T‑A, 4 T‑B, 4 T‑C (52 osoby)
 • Wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Poetyckim “Soli Deo” – Sylwia Wysocka (2 LO‑B)
 • Udział w etapie regionalnym konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy” – Paula Dąbrowska (4 T‑B), Mateusz Podlasiński (4 T‑B), etap szkolny (24 uczniów z klas 4 T‑A, 4 T‑B, 4 T‑C)
 • IV miejsce w V Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym – Paulina Lichman (2 LO‑B) (reprezentacja powiatu łowickiego)
 • III miejsce w etapie regionalnym Ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego “TURBOLANDESKUNDE – DEUTSCHLAND”: Filip Modzelewski (2 LO‑A), Dominik Miazio (2 LO‑A), Adam Wasiak (2 LO‑B)
 • Udział w etapie regionalnym konkursu “Żołnierze wyklęci – niezłomni bohaterowie” – Adrian Celiński (3 LO‑C), Karolina Mamcarz (4 T‑A), Paweł Dylik (1 LO‑B)
 • Udział w etapie rejonowym i I nagroda w eliminacjach powiatowych turnieju recytatorskiego 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Julia Nowogórska (3 LO‑C), Sylwia Wysocka (2 LO‑B)
 • I nagroda w Powiatowym Konkursie Plastycznym “Zareklamuj Łowickie” – Daria Guzek (3 LO‑C)
 • I miejsce i Nagroda Starosty Łowickiego w IV Powiatowym Festiwalu Piosenki – Klaudia Dudkiewicz (3 LO‑B)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Martyna Kostrzewa (3 LO‑A)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “Rzeki powiatu łowickiego” – Adrian Kaźmierczak (3 LO‑C)
 • III miejsce w eliminacjach powiatowych V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego – Paulina Pędziejewska (2 LO‑B)
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “Cztery pory roku według Józefa Chełmońskiego” – Adrian Kaźmierczak (3 LO‑C)
 • IV miejsce w eliminacjach powiatowych V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego – Paulina Lichman (2 LO‑B)
 • IV miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Agata Markowska (3 LO‑A)
 • VIII miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Oliwia Malejka (2 LO‑C)
 • Wyróżnienia w powiatowym konkursie fotograficznym “Zawody odkryte w obiektywie” – Patrycja Bura (3 T‑A), Bogumiła Gromek (3 T‑A)
 • Wyróżnienie w eliminacjach powiatowych turnieju recytatorskiego 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Katarzyna Królik (2 LO‑A)
 • Udział uczniów w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego
 • I miejsce w miejskim konkursie plastycznym “Tradycje Wielkanocne” – Paulina Kruk (2 LO‑C)
 • I miejsce w miejskim konkursie plastycznym “Tradycje Wielkanocne” – Kinga Gajda (3 T‑A)
 • Wyróżnienie w miejskim konkursie plastycznym “Tradycje Wielkanocne” – Elżbieta Siekiera (3 T‑A)
 • Wyróżnienie w miejskim konkursie na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową – Paulina Kruk (2 LO‑C)
 • Udział w Ogólnopolskim Konkursie “Szkoła zawodowa – mój wybór” – Sylwia Szuflińska, Tobiasz Kowalski, Dawid Markiewicz, Bartłomiej Wojda (3 T‑A)
 • Udział w Konkursie Logicznego Myślenia z okazji 70-lecia Politechniki Łódzkiej – Natalia Szczepańska, Magdalena Dróżdż, Aleksandra Wojda, Wojciech Muras, Paweł Dylik, Martyna Pińkowska (1 LO‑B).
2013/2014
 • IV miejsce w finale konkursu historycznego organizowanego przez władze Powiatu Tatrzańskiego: “160-ta rocznica urodzin hr. Władysława Zamoyskiego. Zamoyscy – ród patriotów i społeczników” – Katarzyna Miazek (3 LO‑A), Adrian Celiński (2 LO‑C), Kamil Koter (3 LO‑A)
 • Kwalifikacja do etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej – Karolina Mamcarz (3 T‑A), Michał Szwarocki (1 LO‑B), Paulina Chybicka (1 LO‑A), Adrian Celiński (2 LO‑C)
 • Kwalifikacja do etapu regionalnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – Anna Olejniczak (3 T‑A), Anna Gejda (3 T‑A), Katarzyna Lisiewska (3 T‑C), Emilia Nasalska (3 T‑C)
 • II miejsce i wyróżnienie za udział w konkursach promujących dziedzictwo kulturowe ziemi łowickiej – konkurs fotograficzny – etap powiatowy “Perły Ziemi Łowickiej – turystyka i folklor” Adrian Kaźmierczak (2 LO‑C)
 • II miejsce w kategorii soliści w Powiatowym Przeglądzie Piosenki w Zdunach organizowanym przez Bibliotekę i GOK w Zdunach – Klaudia Dudkiewicz (2 LO‑B)
 • III miejsce w kategorii zespoły w Powiatowym Przeglądzie Piosenki w Zdunach organizowanym przez Bibliotekę i GOK w Zdunach – Agata Wawrzyn (2 LO‑B) i Dominika Felczyńska (1 T‑C)
 • Wyróżnienie dla szkoły za największą ilość oddanej krwi w X edycji turnieju “Młoda krew ratuje życie”
 • IV miejsce w etapie międzypowiatowym Konkursu Historycznego organizowanego przez parlamentarzystów RP “Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!” – Karolina Mamcarz (3 T‑A) i Adrian Celiński (2 LO‑C)
 • I miejsce w Konkursie Ogólnopolskim “Wł. Grabski Ekonomista i Mąż Stanu” – Anna Olejniczak (3T‑A) i Dominik Wieczorek (2 LO‑A)
 • I miejsce w IV Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym (etap powiatowy) – Mateusz Gajewski (2 LO‑C)
 • II miejsce w IV Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym (etap powiatowy) – Konrad Salamon (2 LO‑C)
 • III miejsce w IV Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym (etap powiatowy) – Łukasz Wójcik i Mateusz Dróżka (2 LO‑C)
 • III miejsce drużynowo w etapie międzypowiatowym IV Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym – Mateusz Gajewski i Konrad Salamon (reprezentacja powiat łowickiego)
 • II miejsce w finale Konkursu Papieskiego (na ponad 900 uczestników) – Dominik Miazio (1 LO‑A)
 • VII miejsce w finale Konkursu Papieskiego (na ponad 900 uczestników) – Daria Guzek (2 LO‑C)
 • II miejsce na szczeblu powiatu w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Paulina Lichman (1 LO‑B)
 • Finalista etapu wojewódzkiego Konkursu EURONOMIK 2014 – Michał Gronkiewicz (4 T‑B)
 • III miejsce w Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Józefa Chełmońskiego, organizowanym przez Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych “Tacy Sami” – Michał Szwarocki (1 LO‑B)
 • Wyróżnienia w konkursie plastycznym “W Hołdzie Chełmońskiemu”, organizowanym przez Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych “Tacy Sami” – Daria Guzek (2 LO‑C) i Martyna Fijołek (2 LO‑D)
 • I miejsce w konkursie plastycznym “Muzeum Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli” organizowanym przez Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych “Tacy Sami” – Daria Guzek (2 LO‑C)
 • I nagroda w konkursie fotograficznym “Muzealne Spotkania z Fotografią 2014” organizowanym przez Muzeum w Łowiczu – Michalina Czułek (1 T‑B)
 • Nagroda Starosty Łowickiego w konkursie fotograficznym “Muzealne Spotkania z Fotografią 2014” organizowanym przez Muzeum w Łowiczu – Paulina Kruk (1 LO‑C)
 • Nagroda Burmistrza Łowicza w konkursie fotograficznym “Muzealne Spotkania z Fotografią 2014” organizowanym przez Muzeum w Łowiczu – Michalina Czułek (1 LO‑C)
 • Nagroda Dyrektora Muzeum w konkursie fotograficznym “Muzealne Spotkania z Fotografią 2014” organizowanym przez Muzeum w Łowiczu – Adrian Kaźmierczak (2 LO‑C)
 • Nagrody w eliminacjach powiatowych 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Dominik Stuldych (3 LO‑B), Malwina Żuchniewicz (3 LO‑A) i Klaudia Dudkiewicz (2 LO‑B)
 • Nagroda w etapie rejonowym 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (kwalifikacja do etapu wojewódzkiego) – Dominik Stuldych (3 LO‑B)
 • Wyróżnienie w etapie rejonowym 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Klaudia Dudkiewicz (2 LO‑B)
 • V wyróżnienie w konkursie fotograficznym “Przyłapani – na czytaniu” – Adrian Kaźmierczak (2 LO‑C)
 • Nagroda Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w konkursie fotograficznym “Przyłapani – na czytaniu” – Paulina Kruk (1 LO‑C)
 • Nagroda Foto Art. Galeria EKSPOZYCJA 34 w konkursie fotograficznym “Przyłapani – na czytaniu” – Michalina Czułek (1 T‑B).
2012/2013
 • Udział w diecezjalnym etapie XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej – Marta Kucharska (1 LO‑D) i Karolina Mamcarz (2 T‑A)
 • II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Plastycznym “Barwy Łowickiej Ziemi” – Daria Guzek (1 LO‑C)
 • I miejsce w II Powiatowym Konkursie Piosenki w kategorii soliści – Klaudia Dudkiewicz (1 LO‑B)
 • III miejsce w II Powiatowym Konkursie Piosenki w kategorii soliści – Patryk Rybus (3 LO‑B)
 • I miejsce w II Powiatowym Konkursie Piosenki w kategorii zespół – Agata Wawrzyn (1 LO)
 • Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej – Marta Kucharska (1 LO‑D)
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej – Klaudia Dudkiewicz (1 LO‑B)
 • II miejsce w etapie rejonowym i udział w etapie wojewódzkim – Klaudia Dudkiewicz (1 LO‑B)
 • I miejsce w międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym 1863/64 zorganizowanym przez senatora Przemysława Błaszczyka, posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego oraz posła na Sejm Piotra Polaka – Adrian Celiński (1 LO‑C)
 • IV miejsce w Powiatowym Konkursie “Gloria victis 1863-2013” zorganizowanym przez oddział PTTK w Łowiczu – Katarzyna Miazek (2 LO‑A), Adrian Celiński (1 LO‑C), Mateusz Urbaniak (1 LO‑B)
 • VIII miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego – Wiktor Kozakiewicz (2 LO‑B)
 • IV miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Wiktor Kozakiewicz (2 LO‑B)
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego “Es war einmal” (czytanie bajek braci Grim w języku niemieckim) – Malwina Żuchniewicz (2 LO‑A)
 • Udział w Wojewódzkim Konkursie o Podatkach – Sebastian Kokoszka (3 T‑A), Bartłomiej Tkacz (3 T‑A), Kamila Graszka (3 T‑C), Karolina Perzyńska (3 T‑C)
 • Udział w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łowickiego – Szymon Zwoliński (2 LO‑B), Jakub Kołaczyński (2 LO‑B)
 • Udział w II etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego – Ewa Walczak (4 T‑C) i Sylwia Doroba (4 T‑B)
 • Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Bankach – Sebastian Stańczyk (3 T‑B), Magdalena Kutermankiewicz (4 T‑A), Katarzyna Miterka (4 T‑B)
 • III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym EURONOMIK 2013 – Sylwia Doroba (4 T‑B)
 • IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym EURONOMIK 2013 – Karolina Grzyb (4 T‑B)
 • II miejsce w powiecie łowickim w konkursie organizowanym przez SLAM Poland Sp z o.o., dotyczącym zbiórki odpadów – klasa 2 LO‑C
 • Wyróżnienie w Konkursie Wojewódzkim o Podatkach zakwalifikowanie do etapu ogólnopolskiego – Sebastian Kokoszka (3 T‑A)
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym, III miejsce indywidualnie i I drużynowo w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym – Robert Lichman (2 LO‑B)
 • Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “Kolory w kadrze” – Adrian Kaźmierczak (1 LO‑C)
 • III miejsce w etapie powiatowym Konkursu Fotograficznego “Muzealne Spotkania z Fotografią 2013” – Adrian Kaźmierczak (1 LO‑C)
 • Udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “Przyłapani na czytaniu” – Adrian Kaźmierczak (1 LO‑C)
 • Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “Kolory w kadrze” – Marta Matuszewska (2 LO‑A)
 • II miejsce w etapie powiatowym, III miejsce w etapie rejonowym i udział w etapie wojewódzkim 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Dominik Stuldych (2 LO‑B)
 • Wyróżnienie w etapie powiatowym 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Julia Nowogórska (1 LO‑C)
 • I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w plenerze i konkursie plastycznym “Osada Pałacowo-Parkowa w Walewicach” – Daria Guzek (1 LO‑C)
 • II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w plenerze i konkursie plastycznym “Osada Pałacowo-Parkowa w Walewicach” – Kamila Tomaszkiewicz (3 T‑C)
 • Udział w konkursie plastyczno-fotograficznym – dedykowanym pamięci Juliana Tuwima “Wierszem malowane” – Kamila Tomaszkiewicz (3 T‑C)
 • II miejsce w etapie powiatowym Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego “Muzealne Spotkanie z Fotografią 2013” – Kamil Koter (2 LO‑A).
2011/2012
 • Wyróżnienie w 3 etapie XII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – Sylwia Doroba (3 T- B)
 • Udział w 2 etapie VII Olimpiady Przedsiębiorczości – Karolina Zimna (4 T‑C), Adam Walczak (4 T‑C)
 • Laureatka I edycji międzywojewódzkiego konkursu “Europa moich marzeń” – Malwina Żuchniewicz (1LO‑A)
 • Finalistka I Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – Paula Wojtysiak (3 LO‑A)
 • Udział w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej – Karolina Mamcarz (1 T‑A), Magda Jabłońska (3 T‑A)
 • Wyróżnienie w eliminacjach rejonowych 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Aleksandra Tybura (3 LO‑A)
 • VI miejsce w powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego z elementami wiedzy o Austrii – Ewa Walczak (3 T‑C )
 • I nagroda w eliminacjach powiatowych 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Aleksandra Tybura (3 LO‑A)
 • Wyróżnienie w eliminacjach powiatowych 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Malwina Żuchniewicz (1 LO‑A)
 • II miejsce w konkursie “Błogosławiona Bolesława – Łowiczanka” – Sylwia Doroba (3 T‑B)
 • II miejsce w IX Regionalnym Przeglądzie Kolęd – duet Martyna Wawrzyn (3 LO‑A), Aleksandra Tybura (3 LO‑A)
 • III miejsce w IX Regionalnym Przeglądzie Kolęd – Patryk Rybus (2 LO‑B)
 • III nagroda w powiatowym konkursie fotograficznym “Szczególne miejsca przyrodnicze w powiecie łowickim” – Anita Siekierska (1 T‑A)
 • Wyróżnienie w powiatowym konkursie fotograficznym “Szczególne miejsca przyrodnicze w powiecie łowickim” – Anna Bębenista (1 LO‑C), Kamil Koter (1 LO‑A), Paulina Panek (3 LO‑C)
 • Wyróżnienie w I Powiatowym Konkursie Piosenki – Patryk Rybus (2 LO‑B)
 • I nagroda w powiatowym konkursie plastycznym “Ludowe Rymy” – Kamila Tomaszkiewicz (2 T‑C)
 • I nagroda w etapie powiatowym międzynarodowego konkursu fotograficznego Muzealne Spotkania z Fotografią 2012 – Kamil Koter (1 LO‑A)
 • Nagroda specjalna Starosty Łowickiego w etapie powiatowym międzynarodowego konkursu fotograficznego Muzealne Spotkania z Fotografią 2012 – Kamil Koter (1 LO‑A)
 • I nagroda w konkursie plastycznym “Park i pałac Łączyńskich w Kiernozi” – Kamila Tomaszkiewicz (2 T‑C)
 • VII miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Mateusz Fijołek (2 LO‑C), Tobiasz Felczyński (3 LO‑C), Kamil Ufa (2 T‑B).
2010/2011
 • Wyróżnienia w 3 etapie XI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – Ewa Podrażka i Michalina Wódka (4 T‑B)
 • I nagroda w konkursie języka niemieckiego Niemieckie przysłowia organizowanym przez Goethe Institut w Warszawie – Ewa Walczak (2 T‑C)
 • Udział w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej – Magdalena Jabłońska (2 T‑A)
 • I miejsce drużyny szkolnej i tytuł najlepszego opiekuna w województwie łódzkim w Konkursie Papieskim
 • IV miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego – Dawid Pel (3 LO‑A)
 • I miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Tobiasz Felczyński (2 LO‑C)
 • III miejsce w powiatowym etapie I Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego – Justyna Kujawiak, Krzysztof Gawinek (2 LO‑B)
 • III miejsce drużyny w etapie międzypowiatowym I Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego
 • I miejsce drużyny w I Powiatowym Konkursie Regionalnym Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Łowickiej
 • IV miejsce w Powiatowym Konkursie Życie i twórczość Czesława Miłosza – Paulina Pawlata, Justyna Kujawiak, Aleksandra Zagawa (2 LO‑B)
 • Nagroda w Powiatowym Konkursie Plastycznym Natura źródłem energii odnawialnej – Emil Sobierajski (3 LO‑A)
 • III miejsce w powiatowym konkursie literacko-plastycznym Łowickie tradycją malowane – Karolina Budzałek (2 T‑A)
 • Nagrody w miejskim konkursie fotograficzno-plastycznym: Książka – czytam, ilustruję, fotografuję& – Emil Sobierajski (3 LO‑A), wyróżnienia: Anna Banasiak (1 LO‑B) i Paulina Panek (2 LO‑C)
 • I miejsce w VII Regionalnym Przeglądzie Kolęd w kategorii duety – Aleksandra Tybura i Martyna Wawrzyn (2 LO‑A)
 • III miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież Zapobiega Pożarom – Rozalia Sobańska (3 LO‑B)
 • I nagroda w Powiatowym Konkursie Fotograficznym Przyłapani na czytaniu – Emil Sobierajski (3 LO‑A), wyróżnienia – Dominika Markowska (2 T‑A), Paulina Panek (2 LO‑C)
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie na haft płaski – Katarzyna Madanowska (4 T‑B)
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie na haft płaski – Weronika Kołodziejczyk (1 LO‑B)
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie na haft koralikowy – Agnieszka Burzyńska (3 T‑B)
2009/2010
 • VIII miejsce w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej – Paulina Jackowska (3 LO‑D),
 • Udział w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej – Krzysztof Pikulski (3 T‑C) i Sylwia Stańczyk (3 LO‑D),
 • VII miejsce w Konkursie Papieskim w regionie łódzkim – Ewa Podrażka (3 T‑B),
 • Nagroda dla szkoły w Konkursie Papieskim w regionie łódzkim za największą liczbę uczestników w I etapie,
 • II miejsce w powiatowym Konkursie języka angielskiego – Anna Kurczak (3 LO‑A),
 • IV miejsce w powiatowym Konkursie języka angielskiego – Marlena Leduchowska (3 LO‑A),
 • Udział w etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady z Przedsiębiorczości – Krzysztof Pikulski (3 T‑C),
 • Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Tobiasz Felczyński (1 LO‑C),
 • Udział w międzynarodowym Konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – Ewa Walczak (1 T‑C) i Karolina Koza (1 T‑B),
 • Wyróżnienie w międzyszkolnym Konkursie Historycznym “Nie ma wolności bez Solidarności” – Jakub Kamiński i Krzysztof Pikulski (3 T‑C),
 • III miejsce w miejsko-powiatowym Konkursie “Szare Szeregi – historia znana i nie znana” – Weronika Wieczorek (2 LO), wyróżnienie – Krzysztof Gawinek i Mateusz Anyszka (1 LO‑B), Emil Sobierajski (2 LO‑A),
 • Udział w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Magdalena Rucińska (2 LO‑A),
 • II miejsce w konkursie organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu – M. Majcher (3 T‑B),
 • Wyróżnienie w konkursie plastyczno-fotograficznym organizowanym przez Miejską Bibliotekę w Łowiczu – S. Wiesiołek (2 LO‑C),
 • Laureat finału konkursu fotograficznego “Przyłapani na czytaniu” organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu – Karolina Budzałek (1 T‑A),
 • Udział w II etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Dominik Augustyniak (2 LO‑B) i Bartosz Woźniak (3 LO‑C),
 • Nagrody i wyróżnienia w Konkursie “Muzealne Spotkania z Fotografią” organizowanym przez Muzeum w Łowiczu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe – 5 uczniów naszej szkoły.
2008/2009
 • Udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości – Marta Stańczyk i Celina Majcher z klasy 3LP,
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie na Haft Koralikowy – Agnieszka Gładka z klasy 4 T‑B,
 • I miejsce w Powiatowym konkursie plastycznym “Katyń – Golgota Wschodu” – Magdalena Rucińska z klasy 1 LO‑A,
 • III miejsce w Powiatowym konkursie z języka angielskiego – Michalina Pilich z klasy 3 LO‑A,
 • Wyróżnienie w Powiatowych Eliminacjach 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Magdalena Rucińska z klasy 1 LO‑A,
 • Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym “Biblioteka to plus” – Sylwia Wiesiołek z klasy 1 LO‑C,
 • II miejsce w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej – Marlena Leduchowska z klasy 2 LO‑A,
 • X miejsce w etapie okręgowym, wyróżnienie i tytuł laureata w V edycji konkursu “Papież o Młodych, Młodzi o papieżu” – Ewa Podrażka.
2007/2008
 • Udział w etapie okręgowym XXXIV Olimpiady Historycznej – Piotr Przybyszewski,
 • III miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie “Moja szkoła w Unii Europejskiej” – 3 uczniów naszej szkoły,
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym “Krąg” – “Zamki, pałace i dwory polskie” – 6 uczniów naszej szkoły,
 • V miejsce drużyny w etapie regionalnym w Turnieju Motoryzacyjnym oraz udział w etapie wojewódzkim,
 • I miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Integracyjnej – Milena Nowak z klasy 4 TE-A,
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Językoznawczym “Nie taki język straszny” – Sylwia Bimbała z klasy 2 LO‑A,
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “W harmonii z przyrodą” – Kamil Klimczyński z klasy 3 TE-B,
 • I miejsce w Powiatowym konkursie na haft ludowy – Agnieszka Gładka z klasy 3 TE-B.
2006/2007
 • III miejsce w konkursie “Moja szkoła w Unii Europejskiej” – Justyna Pachowska 3 TE-A i Monika Strzelczyk 3 TE-B,
 • II miejsce w II edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pod hasłem “Woda źródłem życia” – Martyna Miazek, Katarzyna Czarnota, Marta Zdunik, Ewelina Rzeszot i Marlena Pach z klasy 1 TE-A,
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko – Planeta w kategorii prace indywidualne – Monika Maciejewska, Wojciech Muras i Michalina Pilich z klasy 1 LO‑A.
2005/2006
 • IX miejsce w kraju uczennicy klasy III TE-B Marty Fangrat w finale VI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości,
 • udział w etapie okręgowym Olimpiady Chemicznej w Warszawie ucznia klasy II LO B Wojciecha Stelmaszewskiego,
 • udział w etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej Marty Wysockiej z klasy III LP, Agnieszki Smaż z klasy II LP i Barbary Sobieszek z klasy I LP,
 • udział w etapie rejonowym ogólnopolskiego konkursu historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” ucznia klasy IV TE-B Mirosława Wojtowskiego,
 • I miejsce Izabeli Kembrowskiej z klasy 2 LO A i wyróżnienie Ewy Rybus z klasy 1 TE-A w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
 • wyróżnienie Joanny Plichty uczennicy klasy 3 LO w powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego,
 • II miejsce w województwie Justyny Gajewskiej uczennicy klasy II LO w ogólnopolskim konkursie “Eko – Planeta”,
 • udział Eweliny Szymańskiej, Piotra Ziemby i Michała Skrzecza – uczniów klasy III TE-A w etapie rejonowym ogólnopolskiego konkursu “Moja szkoła w Unii Europejskiej”,
 • III miejsce Andrzeja Nowosada i Eryka Rutkowskiego – uczniów klasy 3 LO w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego w III Rodzinnych Regatach Kajakowych “Bzura łączy pokolenia”.
2004/2005
 • I miejsce w województwie i II miejsce w kraju dla Piotra Wysockiego ucznia klasy V LED, Kamila Korzewskiego ucznia klasy III TH i Tomasza Kolosa z klasy III TH w konkursie “Moja szkoła w Unii Europejskiej” za pracę na temat: “Czy Europie potrzebna jest konstytucja?” (w nagrodę uczniowie wraz z opiekunką konkursu Bożeną Sztelą-Ziółkowską wyjechali do Brukseli, złożyli wizytę w Parlamencie Europejskim i zwiedzali Belgię),
 • udział Marcina Myczki ucznia klasy V LEB w finale V Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości,
 • I miejsce Karoliny Jabłońskiej i II miejsce Małgorzaty Kowalskiej uczennic klasy III LP w powiatowym konkursie fotograficznym “Pejzaże Chełmońskiego w moim obiektywie”,
 • I miejsce Piotra Wysockiego ucznia klasy V LED w powiatowym konkursie historycznym “Rok 1944 – Armia Krajowa na Ziemi Łowickiej”,
 • II miejsce Konrada Szota z I LOB w miejskim konkursie wiedzy o filmie “Nienazwany kadr”,
 • wyróżnienie dla Eweliny Szymańskiej z klasy II TEA i Mai Wijatyk z II LP w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
2003/2004
 • udział Krzysztofa Dziedzieli ucznia klasy V LEA w finale konkursu Wiedzy o Biznesie i Regionie Łodzkim,
 • udział Piotra Wysockiego ucznia klasy IV LED w III etapie ogólnopolskiego konkursu historycznego “Dzieje żołnierza i losy oręża polskiego – Arsenał pamięci”,
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie zdobyły – Paula Fraszczyk, Aleksandra Wójcik, Ewa Pieniążek,
 • II miejsce w etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu “Zostań negocjatorem” dla zespołu: Angelika Pałyga, Łukasz Gołębiewski, Grzegorz Miszczak, Krzysztof Derdzikowski,
 • III miejsce dla Dominiki Kwestarz w miejskim Konkursie Wiedzy o Filmie,
 • udział Karoliny Igielskiej uczennicy klasy V LEB w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym języka niemieckiego “Europa mein zu hause”.
2002/2003
 • VI miejsce Marty Pacler w Powiatowym Konkursie o Kardynale Stefanie Wyszyńskim,
 • III miejsce w Konkursie Ekologicznym o Bolimowskim Parku Krajobrazowym – Monika Kisielewska, Magdalena Ośka, Joanna Pawłowska, Karolina Jabłońska,
 • X miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu “Symulacje negocjacji polskich stanowisk wobec przemian w Unii Europejskiej”,
 • I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych w konkursie zbiórki makulatury pod patronatem Starosty Łowickiego.
2001/2002
 • I miejsce dla szkoły w miejskim konkursie zbiórki makulatury w kategorii szkół średnich,
 • I miejsce w kategorii szkół średnich dla szkolnego Kółka Młodego Aktora w Regionalnych Konfrontacjach Teatralnych Szkół w Skierniewicach (uczennica Aneta Kober zdobyła nagrodę aktorską),
 • wyróżnienie dla Artura Grabowicza w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych w Łodzi,
 • I miejsce dla drużyny szkolnej w etapie międzyszkolnym i V w regionalnym w ogólnopolskim konkursie “Zostań negocjatorem”.
2000/2001
 • udział ucznia Waldemara Kurczaka z klasy IV LEFA w finale Konkursu Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim,
 • wyróżnienie dla zespołu: Katarzyna Walczak, Edyta Ledzion, Katarzyna Pawlata w ogólnopolskim konkursie “Czysta energia to także moja sprawa”,
 • VI miejsce w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu “Zostań negocjatorem” dla zespołu: Jarosław Liberski, Agnieszka Gładka, Ireneusz Szachogłuchowicz, Tomasz Rusek, Krzysztof Derdzikowski,
 • wyróżnienie dla Katarzyny Dałek z klasy IV LEFA za najlepszą pracę dyplomową w województwie,
 • II miejsce w Łowickim Międzyszkolnym Konkursie “Święty Franciszek i ekologia” dla zespołu: Anna Mitek, Rafał Gos, Anna Strugińska, Aneta Kujawa, Łukasz Orzechowski, Artur Kuza, Krzysztof Dubiel, Adam Michalak,
 • III miejsce Łukasza Gołębiowskiego w powiatowych eliminacjach ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.
1999/2000
 • XIII miejsce i tytuł laureata dla Waldemara Jańczyka z klasy IV LEFB w XIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (w nagrodę otrzymał indeks studenta uczelni ekonomicznej),
 • I miejsce uczennicy Anny Różyckiej z II LEEB w miejskim konkursie “Życie i twórczość Józefa Chełmońskiego”,
 • nagroda i wyróżnienie dla Anny Różyckiej z III LEEB i Justyny Sibielak z klasy III LEEA w Powiatowym Konkursie Recytatorskim “Witkacy ’99”,
 • wyróżnienie Burmistrza Miasta Łowicza dla Angeliny Walczak z klasy I SP w konkursie poetyckim “Pierwsze Wzloty”,
 • I miejsce Anny Gajek z klasy III LEEA w Konkursie Piosenki Jesiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach,
 • nagroda dla Anny Różyckiej z klasy III LEEA i wyróżnienie dla Zbigniewa Motyla z klasy II LEEA w XIV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Walewicach.
 • X miejsce w finale konkursu “Rzym 2000” Anety Sandomierz z klasy IV LEEA.
1998/1999
 • I i II miejsce drużyn w rejonowym Konkursie Marynistycznym,
 • X miejsce Arkadiusza Owczarka i Jarosława Myssury w Konkursie Marynistycznym na szczeblu wojewódzkim,
 • II miejsce Kariny Szadkowskiej z klasy I LED w międzyszkolnym konkursie “Chcę być sobą – alkohol i narkotyki – nie”.
1997/1998
 • I, II i III miejsce drużyn w XXIII Wojewódzkim Rajdzie “Powitanie wiosny” – Budy Grabskie,
 • udział Łukasza Kozy z klasy III LH w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
1996/1997
 • I miejsce w etapie diecezjalnym oraz udział etapie ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy Religijnej Pawła Sumińskiego z klasy IV LEEB,
 • udział Łukasza Kozy z klasy II LH w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na szczeblu centralnym,
 • I miejsce uczennicy Katarzyny Kolos w rejonowym etapie konkursu recytatorskiego.
1995/1996
 • II miejsce Anny Wawrzyn z klasy IV LEF w ogólnopolskim finale Olimpiady Wiedzy Religijnej w Tarnowie. (W nagrodę uczennica otrzymała indeks na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W finale brali również udział Bogumił Bartlewski z klasy IV LH i Mirosława Markiewicz z klasy IV LEEA).
1993/1994
 • udział uczennicy klasy IV LEF Emilii Bończak w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na szczeblu centralnym,
 • II miejsce drużyny szkolnej w Ogólnopolskim Konkursie Małego Rocznika Statystycznego (wśród 150 szkół z całej Polski).
1991/1992
 • udział uczennicy klasy III LEE Joanny Tondyry w II etapie Olimpiady Historycznej.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.