Slider

Obchody Jubileuszu 105-lecia szkoły

30 września obchodziliśmy Jubileusz 105-lecia szkoły połączony z II Zjazdem Absolwentów.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

Uroczysta msza święta koncelebrowana przez Biskupa Ordynariusza Andrzeja F. Dziubę. Oprawa liturgiczna przygotowana przez młodzież i nauczycieli naszej szkoły.

Przemarsz uczestników uroczystości z Bazyliki Katedralnej do szkoły.

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Władysława Grabskiego – Patrona szkoły

Z wystąpienia Pani Dyrektor:

Inicjatywę przeniesienia pomnika podjęło Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły w przekonaniu, że godnym miejscem dla tak wybitnej postaci będzie siedziba placówki oświatowej, której patronuje.

Idea ta zyskała pełne poparcie władz miasta i powiatu a także rodziny Władysława Grabskiego. Cieszymy się niezmiernie, że uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się właśnie dziś, w dniu obchodów jubileuszu 105-lecia szkoły i II Zjazdu Wychowanków. Dlatego też chciałabym w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Wychowanków serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali to przedsięwzięcie na każdym etapie jego realizacji.

Dziękuję zatem szczególnie:
– Radzie Miejskiej i władzom miasta Łowicza za zrozumienie naszej inicjatywy i podjęcie jednomyślnej uchwały w tej sprawie
– Radzie i Zarządowi Powiatu Łowickiego w tym Staroście Łowickiemu panu Januszowi Michalakowi, wicestaroście panu Bolesławowi Hejchmanowi, członkowi Zarządu panu Zbigniewowi Kuczyńskiemu, za całkowite poparcie inicjatywy przeniesienia pomnika, zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia i przekazanie środków finansowych na ten cel
– panu Grzegorzowi Grabskiemu dziękuję za pełną akceptację naszych działań i duże osobiste zaangażowanie w pozyskanie środków na ich realizację

Dziękuję naszym sponsorom
– panu profesorowi Markowi Belce – prezesowi Narodowego Banku Polskiego w Warszawie oraz panu Dariuszowi Danilukowi – prezesowi Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za wsparcie finansowe rewitalizacji pomnika Władysława Grabskiego
– panu Jarosławowi Śmigierze – dziękuję za opracowanie projektu rewitalizacji pomnika i okazaną dużą pomoc podczas jego wykonywania

Dziękuję kierownikom Wydziałów Starostwa w tym pani Ewie Kotarskiej-Furman – skarbnikowi Powiatu Łowickiego, pani Izabeli Pawluk – dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, panu Tadeuszowi Miksie – dyrektorowi Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i pani Zofii Więcław – Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za zaangażowanie i dużą merytoryczną pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Dziękuję też wykonawcom inwestycji przeniesienia pomnika i zagospodarowania znajdującego się wokół niego terenu:
– panu Januszowi Mostowskiemu i jego firmie Budowa w Łowiczu, panu Krzysztofowi Borysowi z firmy Bru-Lit w Popowie, panu Zbigniewowi Wróblewskiemu i jego firmie “Zawex” w Łowiczu” i panu Jerzemu Łebskiemu właścicielowi firmy NOVA w Łowiczu.

Składam również podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Andrzejowi Franciszkowi Dziubie za dopełnienie całego przedsięwzięcia poprzez uroczyste poświęcenie pomnika patrona szkoły.

Dziękuję pocztom sztandarowym i delegacjom szkół noszących imię Władysława Grabskiego w tym, Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych z Koła, Zespołowi Szkół Nr 3 z Kutna, Zespołowi Szkół nr 11 z Warszawy, Zespołowi Szkół Rolniczych z Sędziejowic, Zespołowi Szkół Zawodowych z Odonowa, Zespołowi Szkół Nr 1 z Lublina, Zespołowi Szkół Rolniczych z Grudziądza za to, że zechcieli przyjechać do Łowicza i być z nami w tak ważnej chwili.

Uroczystości na auli szkolnej.

Wystąpienie Pani Dyrektor, Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Handlowych i Ekonomicznych.

Wręczenie nagród imienia Władysława Grabskiego.

Wystąpienia zaproszonych gości.

Okolicznościowe wystąpienie, honorowego gościa, pana Grzegorza Grabskiego – prawnuka Władysława Grabskiego.

Gratulacje od dyrektorów szkół noszących imię Władysława Grabskiego.

Gratulacje od dyrektorów łowickich szkół.

Część artystyczna pt. “To był świat w nie całkiem starym stylu” w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.