„Euro-zawodowe kompetencje – dobry start w przyszłość” – podstawowe informacje o projekcie

UWAGA — materiał archiwalny!

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego „Euro-zawodowe kompetencje – dobry start w przyszłość” o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, akcja KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 50 894,00 euro.

W ramach projektu uczniowie ZSP nr 4 w Łowiczu i dwoje przedstawicieli kadry, weźmie udział w międzynarodowej mobilności odbywającej się w Grecji. Planowany czas wyjazdu to 29.04-14.05.2023 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego, który poprawi kluczowe kompetencje polskich i greckich studentów w dziedzinie cyfrowej, a także w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w oparciu o praktyczne i możliwe do wykorzystania źródła w przyszłych umiejętnościach zawodowych. Projekt umożliwi uczestnikom budowanie, publikowanie, promowanie i wypełnianie profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego, a także nauczenie się planowania regionalnych strategii marketingowych.

Wkrótce zamieścimy kolejne informacje o projekcie i rekrutacji.

Zachęcamy do śledzenia bieżących wiadomości o przedsięwzięciu w mediach społecznościowych na naszym szkolnym profilu https://www.facebook.com/ekonomik.Iowicz oraz na profilu poświęconym wyłącznie międzynarodowym projektom realizowanym przez naszą szkołę i współfinansowanym przez Unię Europejską: https://www.facebook.com/ProjektyEuropejskieZSP4Lowicz

Dokumenty