Slider

Zamówienia publiczne

„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”

Ogłoszenie o zamówieniu Doposażenie
SIWZ Doposażenie
Załączniki edytowalne Doposażenie
Opis przedmiotu Doposażenie
Wzór Umowy Doposażenie
Informacja art. 86 ust. 5 Pzp
Zawiadomienie.o wyborze

„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”

 Ogłoszenie Doposażenie MULTIMEDIA
SIWZ – 2020 Dostawa komputerów
Załączniki edytowalne Dostawa komputerów
Opis przedmiotu – KOMPUTERY
Wzór umowy Dostawa komputery zał. nr 4
Pytania i odpowiedzi nr 1
Zmiana SWIZ
Aktualizacja szczegółowego opisu
Pytania i odpowiedzi nr 2
Informacja art. 86 ust. 5 Pzp
Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”
– Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00
– Kurs operatora wózka jezdniowego

Zapytanie ofertowe – kurs operatora wózka jezdniowego
Załączniki edytowalne – kurs operatora wózka jezdniowego
Wzór umowy – zał. nr 4
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu – zał. nr 10
Informacja z otwarcia ofert – wózki jezdniowe
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”
– Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00
– Kurs prawa jazdy

Ogłoszenie – kurs prawa jazdy – baza konkurencyjności
Zapytanie ofertowe – kurs prawa jazdy
Załączniki edytowalne – kurs prawa jazdy
Wzór umowy – zał. nr 4
Informacja z otwarcia ofert – prawo jazdy
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”
– Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00
– Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4
zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie – doposażenie pracowni
SIWZ – doposażenie pracowni
Załączniki edytowalne – doposażenie pracowni
Wzór umowy – dostawa komputery
Opis przedmiotu zamówienia – część 1
Opis przedmiotu zamówienia – część 2
Opis przedmiotu zamówienia – część 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Zmiana – SWIZ – dostawa komputerów
Opis przedmiotu zamówienia – część 1 po zmianie
Pytania i odpowiedzi nr 1 – Dostawa komputerów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
Zmiana – SWIZ III – dostawa komputerów
Opis – po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi nr 2
Zmiana – SWIZ
Opis przedmiotu zamówienia – część 1
Formularz ofertowy – zał. nr 1
Zestawienie do wyceny

Informacja z otwarcia ofert – Doposażenie pracowni

Unieważnienie cz. 2 i 3 – Doposażenie pracowni

Unieważnienie cz. 1 – dostawa komputerów

Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”
ZSPnr4.RPLD.64/18.8.2019

Ogłoszenie o zamówieniu Doposażenie pracowni Nowa Jakość
SIWZ -2. Dostawa komputerów NOWA JAKOŚĆ
1. Opis przedmiotu Komputery – Część 1 Nowa jakość
2. Opis pomoce dydaktyczne – Część 2 Nowa jakość
3. Opis przedmiotu Meble – Część 3 – Nowa jakość
4. Opis przedmiotu – Część Nr 4 Dostawa – Nowa jakość
Załączniki edytowalne Dostawa komputerów NOWA JAKOŚĆ
Umowa Dostawa komputery Nowa Jakość – cz. 1 i 4

Pytania i odpowiedzi Nr 1 Doposażenie pracowni Nowa jakość

Pytania i odpowiedzi Nr 2 Doposażenie pracowni Nowa jakość

Informacja art. 86 ust. 5 Pzp – Doposażenie Nowa jakość II

Zawiadomienie o wyborze – Część 1 – Doposażenie pracowni
Unieważnienie – Część 2 – Doposażenie pracowni
Unieważnienie – Część 3 – Doposażenie pracowni
Zawiadomienie o wyborze Część 4 – Doposażenie pracowni

Unieważnienie wyboru oferty i powtórzenie czynności – Doposażenie pracowni

Zawiadomienie o wyborze II – Część 1

Wyłonienie Trenera do przeprowadzenia „Kursu kompetencji społecznych” w ramach Projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”

Ogłoszenie – Kurs kompetencji społecznych
Zapytanie ofertowe – Kurs kompetencji społecznych
Załączniki edytowalne – Kurs kompetencji społecznych
Wzór Umowy z Wykonawcą – Kurs kompetencji społecznych
Informacja z otwarcia ofert Kurs Kompetencji Społecznych
Zawiad. o wyborze naj. oferty – KURS KOMPETENCJI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KURS Kompetencji Społecznych

Wyłonienia Trenera do przeprowadzenia „Kursu MS EXCEL w spedycji” w ramach Projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”

Ogłoszenie – Kurs EXCEL W SPEDYCJI
Zapytanie ofertowe – Kurs EXCEL w spedycji
Załączniki edytowalne – Kurs EXCEL w spedycji
Wzór umowy z Wykonawcą – KURS MS EXCEL W SPEDYCJI
Informacja z otwarcia ofert KURS EXCEL W SPEDYCJI
Zaw.o wyborze najkorz. oferty KURS EXCEL W SPEDYCJI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KURS EXCEL w spedycji

Wyłonienia Trenera do przeprowadzenia „Kursu EXCEL w rachunkowości i księgowości” w ramach Projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”

Ogłoszenie – Kurs EXCEL W KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI
Zapytanie ofertowe – Kurs EXCEL w rachunkowości i księgowości
Załączniki edytowalne – Kurs EXCEL w rachunkowości i księgowości
Wzór Umowy z Wykonawcą – KURS MS EXCEL W RACHUNKOWOŚCI

Ogłoszenie o zmianie – Kurs EXCEL W KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI
Aktualizacja – Zapytanie ofertowe – Kurs EXCEL w rachunkowości i księgowości
Aktualizacja – Załączniki edytowalne – Kurs EXCEL w rachunkowości i księgowości
Informacja z otwarcia ofert KURS EXCEL W RACHUNKOWOŚCI
Zaw.o wyborze naj. oferty KURS EXCEL W RACHUNKOWOŚCI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KURS EXCEL w rachunkowości

Wyłonienia Trenera do przeprowadzenia „Kursu analizy finansowej” w ramach Projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”

Ogłoszenie – Kurs ANALIZA FINANSOWA
Zapytanie ofertowe – Kurs Analiza finansowa
Załączniki edytowalne – Kurs Analiza finansowa
Wzór Umowy z Wykonawcą – KURS ANALIZA FINANSOWA
Informacja z otwarcia ofert KURS ANALIZA FINANSOWA
Zaw.o wyborze naj. oferty KURS ANALIZA FINANSOWA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KURS Analiza Finansowa

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.