Slider

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”
– Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00
– Kurs operatora wózka jezdniowego

Zapytanie ofertowe – kurs operatora wózka jezdniowego
Załączniki edytowalne – kurs operatora wózka jezdniowego
Wzór umowy – zał. nr 4
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu – zał. nr 10
Informacja z otwarcia ofert – wózki jezdniowe
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”
– Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00
– Kurs prawa jazdy

Ogłoszenie – kurs prawa jazdy – baza konkurencyjności
Zapytanie ofertowe – kurs prawa jazdy
Załączniki edytowalne – kurs prawa jazdy
Wzór umowy – zał. nr 4
Informacja z otwarcia ofert – prawo jazdy
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”
– Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00
– Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4
zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie – doposażenie pracowni
SIWZ – doposażenie pracowni
Załączniki edytowalne – doposażenie pracowni
Wzór umowy – dostawa komputery
Opis przedmiotu zamówienia – część 1
Opis przedmiotu zamówienia – część 2
Opis przedmiotu zamówienia – część 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Zmiana – SWIZ – dostawa komputerów
Opis przedmiotu zamówienia – część 1 po zmianie
Pytania i odpowiedzi nr 1 – Dostawa komputerów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
Zmiana – SWIZ III – dostawa komputerów
Opis – po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi nr 2
Zmiana – SWIZ
Opis przedmiotu zamówienia – część 1
Formularz ofertowy – zał. nr 1
Zestawienie do wyceny

Informacja z otwarcia ofert – Doposażenie pracowni

Unieważnienie cz. 2 i 3 – Doposażenie pracowni