Slider

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący: p. Magdalena Kołosowska
z-ca przewodniczącego: p. Anna Koza
sekretarz: p. Ewelina Flis

Skład Komisji Rewizyjnej:
p. Anna Sierota
p. Anna Bryszewska

Rachunek do wpłat na Radę Rodziców:
Rada Rodziców przy Z. S. Ponadpodstawowych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu
39 9288 0001 0000 0635 2000 0010
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.