Slider

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący: p. Dariusz Bast
z-ca przewodniczącego: p. Iwona Draczewska
sekretarz: p. Izabela Plichta
członkowie: p. Anna Jaros

Skład Komisji Rewizyjnej:
p. Anna Sierota
p. Anna Jagoda

Rachunek do wpłat na Radę Rodziców:
Rada Rodziców przy Z. S. Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu
39 9288 0001 0000 0635 2000 0010
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów, że od dnia 25 kwietnia 2019 r. tj. czwartek realizowane będą zajęcia lekcyjne według zmienionego planu. Zmiany w planie dokonywane będą codziennie. W związku z tym prosimy o bieżące ich śledzenie i zgłaszanie się do szkoły we wskazanych godzinach zajęć.