Slider

Dokumentacja

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” o numerze 2019-1-PL01-KA102-064409 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dokumenty

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się POWERVET 2019
Formularz zgłoszeniowy – absolwent POWERVET 2019
Instrukcja do formularza zgłoszeniowego

Wyniki rekrutacji

Protokół Komisji Rekrutacyjnej Mobilność I
Aktualizacja listy rankingowej 19.09.2019 Mobilność I

Zagłosuj na naszego ucznia Dawida Skórę
w programie stypendialnym
Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego

sylwetka kandydata :: link do głosowania