Slider

Dokumentacja

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” o numerze 2019-1-PL01-KA102-064409 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dokumenty

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się POWERVET 2019
Formularz zgłoszeniowy – absolwent POWERVET 2019
Instrukcja do formularza zgłoszeniowego

Wyniki rekrutacji

Protokół Komisji Rekrutacyjnej Mobilność I
Aktualizacja listy rankingowej 19.09.2019 Mobilność I
Protokół Komisji Rekrutacyjnej Mobilność II

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.