Slider

Rekrutacja

Rozpoczynamy nabór do udziału w projekcie. Nabór do pierwszej mobilności rozpoczyna się 06.09.2018 i potrwa do 11.09.2018. Kandydatów uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu rekrutacji oraz instrukcji wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Wszystkie informacje jak i załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu oraz w sekretariacie Szkoły.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się

Formularz zgłoszeniowy – absolwent

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – Mobilność I

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – Mobilność II

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów, że od dnia 25 kwietnia 2019 r. tj. czwartek realizowane będą zajęcia lekcyjne według zmienionego planu. Zmiany w planie dokonywane będą codziennie. W związku z tym prosimy o bieżące ich śledzenie i zgłaszanie się do szkoły we wskazanych godzinach zajęć.