Slider

Rekrutacja

Rozpoczynamy nabór do udziału w projekcie. Nabór do pierwszej mobilności rozpoczyna się 06.09.2018 i potrwa do 11.09.2018. Kandydatów uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu rekrutacji oraz instrukcji wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Wszystkie informacje jak i załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu oraz w sekretariacie Szkoły.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się

Formularz zgłoszeniowy – absolwent

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – Mobilność I

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – Mobilność II

Dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

Bardzo prosimy o zapoznanie się
z informacją dotyczącą rekrutacji

>>> dokument <<<

Dla absolwentów szkół podstawowych

NOWOŚĆ!!! TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Po raz pierwszy nasza szkoła
prowadzi nabór do zawodu technik rachunkowości,
który do tego roku szkolnego kształcony był tylko w szkołach policealnych.

>>> informacje szczegółowe <<<