Slider

Resetowanie hasła/przywracanie dostępu do dziennika

Co należy zrobić, aby mieć dostęp do informacji z dziennika elektronicznego?

  1. Poprawnie wypełnione oświadczenie stanowi podstawę do przydzielenia dostępu do informacji. Oświadczenie należy przekazać osobiście wychowawcy lub sekretarzowi szkoły. Zalogowanie będzie możliwe po wprowadzeniu przez pracownika szkoły adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu.
  2. Na stronie https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlowicki/ klikamy link Przywróć dostęp. W formularzu na następnej stronie wprowadzamy adres poczty elektronicznej podany w oświadczeniu. Po zaznaczeniu opcji Nie jestem robotem i ewentualnym rozwiązaniu zadania klikamy przycisk Wyślij wiadomość.
  3. Odbieramy wiadomość elektroniczną od „Rejestr użytkowników” o temacie „Aktywacja konta/przypomnienie hasła”. Jeśli wiadomości nie ma w folderze „Odebrane” prosimy sprawdzić inne foldery (w tym folder SPAM). Wykonujemy instrukcję z wiadomości.
  4. Po kliknięciu w link przesłany w wiadomości otworzy się formularz, w którym należy wprowadzić nowe hasło.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.