Slider

Pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna 2018/19

Bury Ewa dyrektor szkoły
język niemiecki
Szalkiewicz Zofia wicedyrektor szkoły
wychowawstwo 3 T-C
technika biurowa
Kamer Wioletta kierownik szkolenia praktycznego
przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
techniki biurowe i informatyczne
Ryfa Ewa pedagog szkolny
Słomska Anna bibliotekarz
Anioł-Plichta Edyta wychowawstwo 3 LO-A
język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
język angielski w branży ekonomicznej
kultura krajów anglojęzycznych
Balcerzak Dariusz wychowawstwo 2 T-D
matematyka
Biskupska-Walczak Anna edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja prawna
prawo i bhp dla ekonomistów
prawo i ubezpieczenia w transporcie
bezpieczeństwo i higiena pracy w spedycji
Błaszczyk Jadwiga wychowawstwo 2 LO-B
chemia
dietetyka
elementy farmakologii i kosmetologii
informatyka
Ceglińska Krystyna wychowawstwo 1 T-B
wychowanie fizyczne
Ciesielski Sylwester wychowawstwo 2 T-C
język polski
Czapnik Wojciech religia
wiedza o społeczeństwie
opiekun Samorządu Uczniowskiego
Czubak Tomasz wychowanie fizyczne
specjalista do spraw BHP
Drabik Jarosław geografia
Głowacka Sylwia wychowawstwo 1 T-D
język polski
wiedza o kulturze
historia
historia i społeczeństwo
Górska Katarzyna wychowawstwo 3 T-A
język niemiecki
Jatczak-Pająk Anna wychowawstwo 3 LO-B
język polski
wiedza o kulturze
edukacja filmowa
Kalińska Alicja język niemiecki
Karczewska Jolanta religia
Kępka Paweł wychowanie fizyczne
Kosiorek Iwona wychowawstwo 4 T-C
język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Kuras Błażej obsługa działalności spedycyjnej
podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
Kwiatkowski Janusz matematyka
Lewandowska Agnieszka wychowawstwo 2 T-A
język niemiecki
geografia
Mierzejewska-Majcherek Janina podstawy przedsiębiorczości
wiedza o społeczeństwie
przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
wiedza o społeczeństwie
historia i społeczeństwo
Mikołajczyk Angelika biuro rachunkowe
rachunkowość finansowa
techniki biurowe i informatyczne
Milczarek Maciej informatyka
techniki biurowe i informatyczne
geogebra
administrator dziennika elektronicznego
Ogonowska Małgorzata język rosyjski
Otczyk-Kosmalska Lena wychowawstwo 1 LO-A
historia
historia i społeczeństwo
Pietrzak Małgorzata wychowawstwo 1 T-A
działalność przedsiębiorstwa
Pilichowska Monika wychowawstwo 3 T-B
wychowanie fizyczne
Romsicki Jacek wychowawstwo 2 LO-A
język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
Sieczkowska Katarzyna wychowawstwo 1 T-C
język angielski
Stępniewska Agnieszka geografia
podstawy przedsiębiorczości
Sztela-Ziółkowska Bożena statystyka i analiza ekonomiczna
statystyka
przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
marketing w działalności handlowej
działalność przedsiębiorstwa
Tarkowski Grzegorz fizyka
podstawy eksperymentu fizycznego
matematyka
Tomaszewska Marzena wychowawstwo 2 T-B
język polski
warsztaty dziennikarskie
Tyszkowska-Kurek Anna wychowawstwo 1 LO-B
biologia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
Wilkoszewska-Wielemborek Bożena wychowawstwo 4 T-B
rachunkowość finansowa
biuro rachunkowe
symulacyjna firma handlowa
Wiosetek-Kraszewska Paulina wychowawstwo 3 T-D
przewóz ładunków
organizacja transportu i spedycji
podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
Wnuk Marzena wychowawstwo 4 T-A
rachunkowość finansowa
kadry i płace
biuro rachunkowe
Wojciechowska Teresa matematyka
Wojciechowski Jarosław język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
język angielski w działalności spedycyjnej
Żabka Jolanta język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
język angielski w działalności handlowej
Żuk Beata obsługa działalności spedycyjnej
organizacja transportu i spedycji
podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
podstawy transportu i spedycji
podstawy logistyki i magazynowania

Pracownicy administracji i obsługi

Orzechowska Grażyna główna księgowa
Kosińska Grażyna pomoc administracyjna
Zwierz Małgorzata sekretarz szkoły
Odolczyk Ryszard konserwator
Zawierucha Jacek starszy woźny
Bodek Grażyna sprzątaczka
Pietrzak Zofia sprzątaczka
Rudnicka Marzena sprzątaczka
Sosnowska Grażyna sprzątaczka
Stokowska Urszula sprzątaczka