Slider

Pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna

Zielińska Małgorzata dyrektor szkoły
geografia
Szalkiewicz Zofia wicedyrektor szkoły
techniki informatyczne i biurowe
Kamer Wioletta kierownik szkolenia praktycznego
techniki komputerowe w pracy biurowej
techniki informatyczne i biurowe
praca biurowa
Ryfa Ewa pedagog szkolny
zajęcia rewalidacyjne
Słomska Anna bibliotekarz
Anioł-Plichta Edyta wychowawstwo 3 LO-B
opiekun Samorządu Uczniowskiego
język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Balcerzak Dariusz matematyka
informatyka
Biskupska-Walczak Anna wychowawstwo 4 T-Ag
edukacja dla bezpieczeństwa
bezpieczeństwo i higiena pracy
elementy prawa
podstawy prawa transportowego
prawo i ubezpieczenia w transporcie
bezpieczeństwo i higiena pracy w spedycji
bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej
bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu
Błaszczyk Jadwiga chemia
Ceglińska Krystyna wychowanie fizyczne
Ciesielski Sylwester język polski
Czapnik Wojciech opiekun Samorządu Uczniowskiego
religia
Czubak Tomasz wychowanie fizyczne
Głowacka Sylwia język polski
historia
historia i społeczeństwo
Gospoś Aleksandra wychowawstwo 2 T-C
statystyka
elementy statystyki opisowej
kadry i płace
sprzedaż krajowa i zagraniczna
sprzedaż i obsługa klienta w spedycji
transport i spedycja
komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu
podstawy towaroznawstwa
rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
Górska Katarzyna język niemiecki
Jatczak-Pająk Anna wychowawstwo 4 LO-Ap
język polski
Kępka Paweł wychowanie fizyczne
Kosiorek Iwona wychowawstwo 3 LO-A
język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
Kuras Błażej wychowawstwo 4 T-Bp
przewóz ładunków
środki transportu
obsługa działalności spedycyjnej
techniki informatyczne i biurowe
Lewandowska Agnieszka język niemiecki
Michalak Ewa wychowawstwo 2 T-A
język niemiecki
Mierzejewska-Majcherek Janina podstawy przedsiębiorczości
wiedza o społeczeństwie
Mikołajczyk Angelika wychowawstwo 3 T-B
biuro rachunkowe
ekonomika transportu
pracownia transportu i spedycji
podstawy logistyki i magazynowania
sprzedaż i obsługa klienta w spedycji
Milczarek Maciej administrator dziennika elektronicznego
informatyka
Ogonowska Małgorzata język rosyjski
Osówniak Wioletta wychowawstwo 3 T-C
geografia
Otczyk-Kosmalska Lena historia
historia i społeczeństwo
Pietrzak Małgorzata organizacja sprzedaży towarów
pracownia sprzedaży
techniki informatyczne i biurowe
techniki komputerowe w pracy biurowej
komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu
systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi
Pilichowska Monika opiekun Samorządu Uczniowskiego
wychowanie fizyczne
Romsicki Jacek wychowawstwo 2 LO-B
język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
Sieczkowska Katarzyna język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Stępniewska Agnieszka wychowawstwo 2 LO-A
geografia
Sztela-Ziółkowska Bożena wychowawstwo 4 T-Ap
elementy statystyki opisowej
gospodarka zasobami rzeczowymi
komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu
planowanie przedsięwzięć gospodarczych
polityka i organizacja przedsiębiorstw
pracownia marketingu
statystyka
Tarkowski Grzegorz fizyka
podstawy eksperymentu fizycznego
matematyka
Tomaszewska Marzena język polski
Tyszkowska-Kurek Anna biologia
wychowanie do życia w rodzinie
Wilkoszewska-Wielemborek Bożena rachunkowość finansowa
biuro rachunkowe
podstawy ekonomii
rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej
systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
Wiosetek-Kraszewska Paulina wychowawstwo 2 T-B
przewóz ładunków
organizacja transportu i spedycji
obsługa działalności spedycyjnej
środki transportu
techniki informatyczne i biurowe
transport i spedycja
Wnuk Marzena wychowawstwo 3 T-A
rachunkowość finansowa
biuro rachunkowe
sprzedaż krajowa i zagraniczna
kadry i płace
systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
Wojciechowska Teresa wychowawstwo 4 LO-Bp
matematyka
Wojciechowski Jarosław język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Zgorzelak Robert religia
Żabka Jolanta język angielski
Kolas Paweł filozofia
Pągowska Elżbieta matematyka
Szcześniak Wojciech historia i społeczeństwo

Pracownicy administracji i obsługi

Zwierz Małgorzata sekretarz szkoły
Koza Renata pomoc administracyjna
Siekiera Marek konserwator
Zawierucha Jacek starszy woźny
Nowak Jarosław informatyk
Bodek Grażyna sprzątaczka
Dałek Edyta sprzątaczka
Dziedzic Teresa sprzątaczka
Rudnicka Marzena sprzątaczka
Woźniak Renata sprzątaczka

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.