Slider

Pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna 2019/20

 

Zielińska Małgorzata dyrektor szkoły
Szalkiewicz Zofia wicedyrektor szkoły
wychowawstwo 4 T-C
technika biurowa
techniki biurowe i informatyczne
Kamer Wioletta kierownik szkolenia praktycznego
przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
techniki biurowe i informatyczne
techniki komputerowe w pracy biurowej
praca biurowa
Ryfa Ewa pedagog szkolny
Słomska Anna bibliotekarz
Anioł-Plichta Edyta język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
język angielski w branży ekonomicznej
kultura krajów anglojęzycznych
Balcerzak Dariusz wychowawstwo 3 T-D
matematyka
Biskupska-Walczak Anna wychowawstwo 1 T-Ag
edukacja dla bezpieczeństwa
bezpieczeństwo i higiena pracy
prawo i bhp dla ekonomistów
prawo i ubezpieczenia w transporcie
bezpieczeństwo i higiena pracy w spedycji
Błaszczyk Jadwiga wychowawstwo 3 LO-B
chemia
dietetyka
Ceglińska Krystyna wychowawstwo 2 T-B
wychowanie fizyczne
Ciesielski Sylwester wychowawstwo 3 T-C
język polski
Czapnik Wojciech opiekun Samorządu Uczniowskiego
religia
wiedza o społeczeństwie
Czubak Tomasz wychowanie fizyczne
specjalista do spraw BHP
Głowacka Sylwia wychowawstwo 2 T-D
język polski
historia
historia i społeczeństwo
Górska Katarzyna wychowawstwo 4 T-A
język niemiecki
Ignaczewska Karolina język niemiecki
Jatczak-Pająk Anna wychowawstwo 1 LO-Ap
język polski
wiedza o kulturze
Jędrzejewska Emilia geografia
Kaba Grażyna rachunkowość finansowa
biuro rachunkowe
kadry i płace
Karczewska Jolanta religia
filozofia
Kępka Paweł wychowanie fizyczne
Kosiorek Iwona język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Kubiak Sylwia rachunkowość finansowa
Kuras Błażej wychowawstwo 1 T-Bp
przewóz ładunków
podstawy logistyki i magazynowania
obsługa działalności spedycyjnej
podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
Kwiatkowski Janusz matematyka
Lewandowska Agnieszka wychowawstwo 3 T-A
język niemiecki
Mierzejewska-Majcherek Janina podstawy przedsiębiorczości
wiedza o społeczeństwie
podstawy ekonomii
wiedza o społeczeństwie
historia i społeczeństwo
Milczarek Maciej administrator dziennika elektronicznego
informatyka
techniki biurowe i informatyczne
geogebra
Ogonowska Małgorzata język rosyjski
Otczyk-Kosmalska Lena wychowawstwo 2 LO-A
historia
historia i społeczeństwo
Pągowska Elżbieta matematyka
Pietrzak Małgorzata wychowawstwo 2 T-A
praca biurowa
techniki biurowe i informatyczne
techniki komputerowe w pracy biurowej
komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu
działalność przedsiębiorstwa
Pilichowska Monika wychowawstwo 4 T-B
wychowanie fizyczne
Romsicki Jacek wychowawstwo 3 LO-A
język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
Sieczkowska Katarzyna wychowawstwo 2 T-C
język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Stępniewska Agnieszka geografia
Sztela-Ziółkowska Bożena wychowawstwo 1 T-Ap
statystyka i analiza ekonomiczna
statystyka
przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu
gospodarka zasobami rzeczowymi
sprzedaż krajowa i zagraniczna
Tarkowski Grzegorz wychowawstwo 1 LO-Bg
fizyka
podstawy eksperymentu fizycznego
matematyka
Tomaszewska Marzena wychowawstwo 3 T-B
język polski
Tyszkowska-Kurek Anna wychowawstwo 2 LO-B
biologia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
Wiosetek-Kraszewska Paulina wychowawstwo 4 T-D
przewóz ładunków
organizacja transportu i spedycji
rachunkowość finansowa
Wnuk Marzena kadry i płace
biuro rachunkowe
Wojciechowska Teresa wychowawstwo 1 LO-Bp
matematyka
Wojciechowski Jarosław język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Żabka Jolanta wychowawstwo 1 LO-Ag
język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
Żuk Beata wychowawstwo 1 T-Bg
obsługa działalności spedycyjnej
organizacja transportu i spedycji
podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
podstawy transportu i spedycji
podstawy logistyki i magazynowania

Pracownicy administracji i obsługi

Zwierz Małgorzata sekretarz szkoły
Siekiera Marek konserwator
Zawierucha Jacek starszy woźny
Bodek Grażyna sprzątaczka
Pietrzak Zofia sprzątaczka
Rudnicka Marzena sprzątaczka
Sosnowska Grażyna sprzątaczka
Stokowska Urszula sprzątaczka
Nowak Jarosław informatyk

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.