Slider

Pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna

Zielińska Małgorzata dyrektor szkoły
geografia
Szalkiewicz Zofia wicedyrektor szkoły
techniki biurowe i informatyczne
Kamer Wioletta kierownik szkolenia praktycznego
techniki komputerowe w pracy biurowej
techniki biurowe i informatyczne
praca biurowa
Ryfa Ewa pedagog szkolny
Słomska Anna bibliotekarz
Anioł-Plichta Edyta wychowawstwo 4 LO-B
opiekun Samorządu Uczniowskiego
język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
język angielski w działalności handlowej
Balcerzak Dariusz wychowawstwo 1 T-C
matematyka
informatyka
Burzykowska Magdalena wychowawstwo 1 LO-B
organizacja sprzedaży towarów
biznes i zarządzanie
planowanie przedsięwzięć gospodarczych
techniki komputerowe w pracy biurowej
systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi
Ciesielski Sylwester wychowawstwo 2 T-B
język polski
Czapnik Wojciech opiekun Samorządu Uczniowskiego
religia
wiedza o społeczeństwie
Czubak Tomasz wychowanie fizyczne
Głowacka Sylwia wychowawstwo 1 LO-A
język polski
historia
Gospoś Aleksandra wychowawstwo 3 T-C
kadry i płace
sprzedaż i obsługa klienta w spedycji
transport i spedycja
rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej
podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
sprzedaż towarów
systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
techniki komputerowe w pracy biurowej
zajęcia kształtujące kompetencje zawodowe
Górska Katarzyna wychowawstwo 2 T-C
język niemiecki
Jabłońska Anna chemia
Jatczak-Pająk Anna wychowawstwo 5 T-Ap
język polski
Kępka Paweł wychowanie fizyczne
Kosiorek Iwona wychowawstwo 4 LO-A
język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
język angielski w działalności spedycyjnej
Koza Renata elementy statystyki opisowej
gospodarka zasobami rzeczowymi
polityka i organizacja przedsiębiorstw
pracownia marketingu
podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
marketing w handlu
Kuras Błażej wychowawstwo 5 T-Bp
obsługa działalności spedycyjnej
techniki informatyczne i biurowe
ekonomika transportu
pracownia transportu i spedycji
ubezpieczenia w transporcie i spedycji
bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej
bezpieczeństwo i higiena pracy w spedycji
bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu
Lewandowska Agnieszka wychowawstwo 2 T-D
język niemiecki
Michalak Ewa wychowawstwo 3 T-A
język niemiecki
Mikołajczyk Angelika wychowawstwo 4 T-B
pracownia transportu i spedycji
podstawy logistyki i magazynowania
sprzedaż i obsługa klienta w spedycji
doradztwo zawodowe
zajęcia kształtujące kompetencje zawodowe
Milczarek Maciej administrator dziennika elektronicznego
informatyka
Mucha Grzegorz język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Ogonowska Małgorzata język rosyjski
Osówniak Wioletta wychowawstwo 4 T-C
geografia
wiedza o społeczeństwie
Otczyk-Kosmalska Lena wychowawstwo 2 T-E
historia
Pietrzak Małgorzata systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi
techniki komputerowe w pracy biurowej
techniki biurowe i informatyczne
pracownia sprzedaży
komunikacja społeczna i organizowanie pracy zespołu
Pilichowska Monika wychowanie fizyczne
Romsicki Jacek wychowawstwo 3 LO-B
język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
Rutkowska Małgorzata rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
sprzedaż krajowa i zagraniczna
statystyka
pracownia marketingu
sprzedaż towarów
podstawy ekonomii
podstawy towaroznawstwa
Rutkowski Piotr wychowanie fizyczne
Sieczkowska Katarzyna język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Stępniewska Agnieszka wychowawstwo 3 LO-A
geografia
Tarkowski Grzegorz wychowawstwo 1 T-D
fizyka
matematyka
Tomaszewska Marzena wychowawstwo 2 LO-A
język polski
Tyszkowska-Kurek Anna wychowawstwo 2 T-A
biologia
wychowanie do życia w rodzinie
Wilkoszewska-Wielemborek Bożena rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej
systemy komputerowe w rachunkowości
systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
pracownia sprzedaży
pracownia handlu
organizacja pracy w hurtowni
Wiosetek-Kraszewska Paulina wychowawstwo 3 T-B
pracownia transportu i spedycji
organizacja transportu i spedycji
sprzedaż i obsługa klienta w spedycji
środki transportu
transport i spedycja
podstawy logistyki i magazynowania
zajęcia kształtujące kompetencje zawodowe
Wnuk Marzena wychowawstwo 4 T-A
kadry i płace
systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
zajęcia kształtujące kompetencje zawodowe
Wojciechowska Teresa matematyka
Zgorzelak Robert religia
Żabka Jolanta język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
język angielski w działalności handlowej
Kępka Halina edukacja dla bezpieczeństwa
Kolas Paweł filozofia
podstawy przedsiębiorczości
Olszewska Mirosława elementy prawa
podstawy prawa transportowego
Pągowska Elżbieta wychowawstwo 1 T-A
matematyka
Szcześniak Wojciech wychowawstwo 1 T-B
historia
historia i teraźniejszość

Pracownicy administracji i obsługi

Zwierz Małgorzata sekretarz szkoły
Koza Renata pomoc administracyjna
Siekiera Marek konserwator
Zawierucha Jacek starszy woźny
Nowak Jarosław informatyk
Bodek Grażyna sprzątaczka
Dałek Edyta sprzątaczka
Dziedzic Teresa sprzątaczka
Rudnicka Marzena sprzątaczka
Woźniak Renata sprzątaczka

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.