Slider

Mobilność 2019/2020 – uczniowie liceum

Tytuł projektu – „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu”

Współfinansowanie – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2019-1-PMU-1335

Wartość projektu – 165 608, 00 PLN

Wkład własny – ——–

Kwota dofinansowania – 165 608, 00 PLN

Zaliczka – 149 047,20 PLN (90%)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 02.09.2019-01.03.2020 (6 miesięcy)

Cel projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
Działania projektu będą skupione na tym, żeby jak najefektywniej przyczynić się do podniesienia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji językowych, cyfrowych, międzykulturowych i społecznych uczniów.

Opis projektu

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu odbędzie się mobilność edukacyjna uczniów liceum w ZSP nr 4, którzy udadzą się na dwa tygodnie do Grecji gdzie z rówieśnikami ze Szkoły Partnerskiej realizować będą założony program merytoryczny. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów klas drugich wybranych w drodze rekrutacji oraz 4 nauczycieli będących opiekunami/mentorami młodzieży w trakcie wyjazdu.
W ramach działań projektowych szkoła zaangażuje uczestników z mniejszymi szansami, których udział w projekcie będzie ułatwiony przez odpowiednio skonstruowane kryteria rekrutacji. Zgodnie z założeniami szkoły będą realizować program wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, opierając się przy tym o praktyczne i możliwe do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej umiejętności budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalną, wielojęzykową treścią stron internetowych.
Działania realizowane w trakcie mobilności zostaną poprzedzone gruntownym przygotowaniem uczestników. W ramach projektu planuje się wspólne przygotowanie stron internetowych promujących regiony, z których pochodzą uczniowie. Zajęcia będą prowadzone w mniejszych międzynarodowych grupach, nastawione na praktyczną naukę i indywidualną współpracę uczniów oraz pozwalające na wprowadzenie elementów rywalizacji, które dodatkowo podniosą jakość rezultatów. Praca w międzynarodowych grupach i nastawienie na jakość będzie istotnie wpływać na postawy uczniów oraz podniesienie ich kompetencji językowych.
Partnerzy projektu przeprowadzą ewaluację działań, zapewniając wysoki poziom ich realizacji oraz wpływając na trwałość rezultatów. W ostatnim etapie projektu planuje się upowszechnienie działań przez uczestników, szkołę oraz partnera, co zwiększy oddziaływanie projektu na otoczenie lokalne i europejskie.

Plakat Liceum

Rekrutacja
Data publikacji 05.09.2019

Szanowni Państwo, rozpoczynamy proces naboru do udziału w projekcie Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu”. Do udziału w działaniach związanych z Ponadnarodową Mobilnością uczniów zostanie wyłonionych 20 uczniów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi.
W kwestiach związanych z naborem możecie się państwo zgłaszać do Koordynatora Projektu Pani Edyty Anioł-Plichty.

Regulamin rekrutacji – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów
zał. 1 – Karta zgłoszenia ucznia
zał. 2 – Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia
zał. 3 – Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych

Wyniki rekrutacji dostępne w sekretariacie i Koordynatora Projektu. Przypominamy, iż uczestnikom przysługuje prawo wglądu do oceny i odwołania się od wyników rekrutacji. Informujemy równocześnie, iż osoby które mimo zakwalifikowania się do udziału w projekcie chcąc z tej możliwości zrezygnować, muszą niezwłocznie poinformować o tym Panią Edytę Anioł-Plichtę, dając tym samym możliwość przystąpienia do udziału w projekcie osobom z listy rezerwowej.

Mobilność
Data publikacji 25.10.2019

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego celem jest poprawa kluczowych kompetencji cyfrowych wśród uczniów polskich i greckich w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. Projekt jest realizowany przy wsparciu instytucji przyjmującej Platon Private Schools w miejscowości Ganochora należącej do samorządu Katerini. Położenie szkoły jest dodatkowym atutem w projekcie, dzięki niemu uczniowie mają okazję poznać region Centralnej Macedonii, który jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Jego wyjątkowość stanowi położenie między masywem Olimpu a Morzem Egejskim. Uczniowie w trakcie realizacji programu kulturowego mają okazję zapoznać się z historią i kulturą Grecji.

Uczniowie z naszego liceum pracują w grupie z uczniami z Grecji, zajęcia są prowadzone przez nauczycieli w języku angielskim. Już pierwszego dnia udało się przełamać barierę językową, uczestnicy mobilności z obu szkół mieli okazję zaprezentować regiony z których się wywodzą i wymienić się informacjami jak wygląda życie codzienne i edukacja w Polsce i Grecji. Bardzo doceniamy, że uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje językowe przyjaznym dla nich środowisku, prowadząc projekt i spędzając wolny czas wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze szkoły przyjmującej.

W trakcie trwania projektu uczą się budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego, nauczą się planowania regionalnych strategii marketingowych. W ramach rozwoju kompetencji cyfrowych uczniowie uczą się obsługi aplikacji, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem w celu tworzenia i publikacji treści promocyjnych. Tematyka projektu związana jest z promocją turystyki i gospodarki rejonów krajów z których pochodzą uczestnicy.

Region Łowicki oraz Riwiera Olimpijska słyną z wieloletniej tradycji, rozwijają i aktywnie promują kulturę ludową. W ramach projektu szkoły chcą wzmocnić wiedzę uczniów o dorobku kulturowym regionów i przekazać umiejętności skutecznej ekspresji kulturowej, wzmocnić poszanowanie do innych kultur i zwyczajów. A także zainteresować uczniów i zachęcić do otwartości na innych. Grecja jako kolebka humanizmu, filozofii i demokracji to doskonałe miejsce do rozwijania tych umiejętności.

Efekty pracy młodzieży
Data publikacji 25.11.2019

Nasi uczniowie przez dwa tygodnie pracowali ze swoimi kolegami z Platon School nad tematyką związaną z tworzeniem stron na portalu Facebook oraz internetowym marketingiem. Do wykonania zadania konieczne było podjęcie wielu aktywności podczas których młodzież pozyskiwała informację zarówno z sieci Internet, jak z samych źródeł odwiedzając lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli władz, czy lokalne atrakcje turystyczne. Uczestnicy wcielili się także w role fotografów zbierając materiały, które były niezbędne do realizacji kolejnych kroków projektu. Z wykorzystaniem zebranych informacji oraz treści młodzież przygotowywała informację oraz opisy, które zostały zamieszczone na stornach Facebook. Uczniowie korzystając z profesjonalnych programów do tworzenia grafiki opracowywali treści i projektowali broszury, które są również materialnym efektem projektu. Istotnym elementem pracy uczniów było administrowanie i odpowiednie zarządzanie powstającymi witrynami, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w marketingu.

Dzięki realizacji zadań młodzież osiągnęła zakładane efekty kształcenia, zwiększając swoje kluczowe kompetencje w tym przede wszystkim językowe, cyfrowe, społeczne i osobiste a także związane z przetwarzaniem informacji. Praktyczna wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane w dalszej edukacji oraz przy podejmowaniu pierwszej pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami pracy młodzieży.

Grupa – Turystyka Łowicz

Grupa – Turystyka Katerini

Grupa – Biznes Łowicz

Grupa – Biznes Katerini

Zapraszamy również do zapoznania się z broszurą oraz ulotkami, traktującymi o zrealizowanym projekcie:

International Connection Poland&Greece

How to run your business in Lowicz

Tourism in Lowicz

Tourism in Katerini

Katerini business site

Podsumowanie mobilności
Data publikacji 5.03.2020

W piątek, 28 lutego 2020 r. w auli szkoły odbyło się spotkanie podsumowujące projekt 2019-PMU-1-1335 „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W projekcie tym, finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, wzięło udział 20. uczniów z klas drugich liceum oraz troje nauczycieli. Celem spotkania było ukazanie efektów pracy uczniów a także upowszechnienie rezultatów ich pracy osiągniętych dzięki udziałowi w przedsięwzięciu.
Hasłem przewodnim spotkania były słowa „Nauka nie ma żadnej ojczyzny…”, które oddają ideę współczesnego perspektywicznego kształcenia – bez granic, bez barier, w międzynarodowej przestrzeni.

Przypomnijmy, iż grupa młodzieży wraz z opiekunami udała się w dniach 14.10-25.10.2019 na dwutygodniowy pobyt do Grecji w celu rozwijania kompetencji językowych oraz cyfrowych. Młodzież pracowała w międzynarodowych grupach, razem z uczniami z prywatnej szkoły partnerskiej Platon Schools w Katerini. Podczas zajęć uczniowie wspólnie tworzyli strony internetowe, poznali i wdrożyli strategie marketingowe służące do promocji regionów, z których pochodzą. W trakcie realizacji projektu młodzież nauczyła się zarządzać i administrować profesjonalnymi narzędziami marketingowym oraz korzystać z narzędzi informatycznych wspierających analizowanie zasięgu informacji w internecie, a także nawiązali nowe, międzynarodowe znajomości. Uczestnicy projektu zrealizowali również bogaty program kulturowy, m.in. zwiedzanie Katerini, rejs na Skiathos, wycieczka do masywu Meteory czy też wieczorek grecki z ludową muzyką i tańcami.

Piątkowe spotkanie skierowane było do uczniów klas pierwszych LO, którzy w przyszłości mają szansę starać się o udział w podobnych przedsięwzięciach. Podczas spotkania obejrzeli prezentację uczestników projektu z pobytu w Grecji, wysłuchali obszernej relacji prowadzących, Weroniki Stefańskiej oraz Artura Ciąpały, a także opinii pozostałych uczestników projektu. Uczniowie zaprezentowali również efekty swojej pracy, m. in. w postaci folderów promujących region Katerini, wykonanych w trakcie mobilności.
Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie wykonane podczas mobilności, w którym zwyciężczyniami okazały się dwie uczennice: Izabela Stefańska – z klasy 2 LO-A oraz Weronika Stefańska z klasy 2 LO-B.

Pani Dyrektor Małgorzata Zielińska podziękowała za powodzenie projektu nauczycielom zaangażowanym w jego realizację, a także zachęciła młodzież do starania się o uczestnictwo w podobnych programach edukacyjnych w przyszłości.

Drodzy uczniowie, pamiętajcie, warto uczyć się, dbać o rozwój zainteresowań i uzdolnień, może i Wam w przyszłości przytrafi się szansa wyjazdu zagranicznego, a wtedy przekonacie się, że nauka może mieć zupełnie inny wymiar, jakże ciekawy i innowacyjny!!!

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.