Przystępujemy do realizacji kolejnego projektu międzynarodowego!

Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143246 pt. „Euro-zawodowe kompetencje – dobry start na rynku pracy 2023 to inicjatywa, której celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 będą mieli okazję uczestniczyć w praktykach zawodowych za granicą, rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zdobywać doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu ERASMUS+, Sektor Kształcenie Szkolenia Zawodowe.

Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów. Ponadto, rozwój kompetencji językowych, osobistych, społecznych oraz kulturowych. Projekt ma również przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, angażując w działania młodzież o zmniejszonych szansach.

Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie darmowy dla jego uczestników, wszelkie koszty związane z działaniami przygotowawczymi, organizacją i realizacją praktyk, logistyką pokrywa Szkoła z dofinansowania przyznanego ze środków Unii Europejskiej.

Główną akcją projektu jest mobilność zagraniczna, która odbędzie się w Grecji w terminie 16-10-2023 do 27-10-2023. Uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach przez 10 dni, w wymiarze 6-8h dziennie. Dwa pełne dni oraz czas po praktykach, zostanie przeznaczony na realizację programu kulturowego, który zakłada poznanie kultury i tradycji Grecji. Uczniowie będą mieli okazję odwiedzić najważniejsze zabytki i atrakcje Riwiery Olimpijskiej.

Korzyści dla uczniów:

Udział w projekcie pozwoli uczniom na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie umiejętności językowych oraz poznanie kultury i tradycji Grecji. W dłuższej perspektywie uczestnictwo w projekcie przyczyni się do lepszej adaptacji uczniów na rynku pracy oraz zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia w wybranym zawodzie. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.

Rekrutacja:
Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy uczniów klas III, kształcących się w zawodach:
• Technik spedytor
• Technik ekonomista

Terminy:
07.09.2023 – rozpoczęcie rekrutacji
14.09.2023 – zakończenie zbierania aplikacji
15.09.2023 – publikacja finalnej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

Dokumenty dostępne do pobrania na stronie szkoły. Formularze należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz Instrukcją poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacyjnego można kierować do koordynatora projektu, pani Wioletty Kamer

Udział w projekcie to nie tylko szansa na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, ale także możliwość budowania relacji międzynarodowych oraz rozwijania kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Dlatego gorąco zachęcamy uczniów do aplikowania!

Regulamin Rekrutacji

Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy do projektu