Slider

Informacje o projekcie

Nowa jakość kształcenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Rozwój, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Powiat Łowicki realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”.

Projekt ma na celu poprawę efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli (22K;2M), zwiększenie zdolności do zatrudnienia 150 uczniów (91K;59M) poprzez wsparcie wpisujące się w cel szczegółowy RPO WŁ: realizację wysokiej jakości staży zawodowych i zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowo-edukacyjnego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły oraz realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych w okresie 01.01.2019-31.12.2020.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4, poprzez m.in.:

 • zakup wyposażenia pracowni komunikacji w języku obcym – Technik Ekonomista
 • zakup wyposażenia pracowni komunikacji w języku obcym – Technik Spedytor
 • zakup środków trwałych do pracowni komunikacji w języku obcym – Technik Ekonomista i Technik Spedytor,
 • zakup wyposażenia pracowni środków transportu – Technik Spedytor,
 • zakup wyposażenia pracowni ekonomiczno-rachunkowej – Technik Ekonomista,
 • zakup wyposażenia pracowni techniki biurowej – Technik Ekonomista,
 • zakup środków trwałych do pracowni techniki biurowej – Technik Ekonomista,
 • zakup wyposażenia pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – Technik Handlowiec.

Wsparcie Technikum nr 4 w Łowiczu w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, poprzez m.in.:

 • kurs doskonalący kompetencje merytoryczno-metodyczne nauczycieli,
 • zajęcia dla uczniów dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów: matematyka, j. angielski, geografia.

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i doradztwo-zawodowo edukacyjne dla uczniów, poprzez m.in.:

 • warsztaty z poruszania się na rynku pracy i planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej
 • konsultacje indywidualne/dyżur doradcy zawodowego,
 • indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne,
 • kurs kompetencji społecznych,
 • szkolenia: umowy cywilnoprawne w praktyce, transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa, czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego.

Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia, poprzez m.in. kursy:

 • prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem,
 • MS EXCEL w spedycji,
 • EXCEL w rachunkowości i księgowości,
 • operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej wraz z egzaminem,
 • profesjonalny przedstawiciel handlowy,
 • E narzędzia w pracy przedstawiciela handlowego,
 • analiza finansowa.

Staże zawodowe dla uczniów:

 • realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. łódzkiego, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową,
 • stypendium stażowe.

Projekt Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, jest realizowany w okresie od 2019-01-01 do 2020-12-31.

Dofinansowanie projektu w kwocie: 1 580 487,98 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Dokumenty związane z projektem

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.