Slider

Organizacja roku szkolnego 2023/24

Kalendarz roku

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
Rekolekcje Wielkopostne 11-13 marca 2024 r.
szczegóły u wychowawców klas
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach 4 Liceum oraz 5 Technikum 26 kwietnia 2024 r.
Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 7 maja 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2024 r. (czwartek) dzień między dwoma dniami świątecznymi
7 maja 2024 r. (wtorek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
8 maja 2024 r. (środa) pisemny egzamin maturalny z matematyki
9 maja 2024 r. (czwartek) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
13 maja 2024 r. (poniedziałek) pisemny egzamin z języka angielskiego rozszerzonego
31 maja 2024 r. (piątek) dzień między dwoma dniami wolnymi od zajęć

Spotkania z rodzicami

1. 11 września 2023 r. (poniedziałek) dla rodziców uczniów klas I
12-13 września 2023 r. (wtorek, środa) dla rodziców uczniów klas II i III liceum i technikum oraz IV technikum
13 września 2023 r. (środa) dla rodziców uczniów klas maturalnych
2. 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) miesiąc przed przed Radą Pedagogiczną w sprawie klasyfikacji śródrocznej
3. 3 stycznia 2024 r. (środa) podsumowujące I semestr
4. 21 marca 2024 r. (czwartek) śródsemestralne, miesiąc przed Radą Pedagogiczną w sprawie klasyfikacji końcowej klas maturalnych
5. 16 maja 2023 r. (czwartek) miesiąc przed Radą Pedagogiczną w sprawie klasyfikacji rocznej

Godziny dostępności nauczycieli

Wykaz godzin dostępności

Praktyki zawodowe

16.10-27.10.2023 r. (2 tygodnie) 3 T-A (technik ekonomista) i 3 T-B (technik spedytor)
30.10-24.11.2023 r. (4 tygodnie) 4 T-A (technik ekonomista), 4 T-B i 4 T-C (technik spedytor)
12.02-23.02.2024 r. (2 tygodnie) 3 T-C (technik rachunkowości i technik handlowiec)
15.04-26.04.2024 r. (2 tygodnie) 3 T-A (technik ekonomista), 3 T-B (technik spedytor), i 3 T-C (technik rachunkowości i technik handlowiec)

Godziny lekcyjne

1. 08:00-08:45
2. 08:55-09:40
3. 09:50-10:35
4. 10:45-11:30
5. 11:50-12:35
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20
8. 14:25-15:10
9. 15:15-16:00

Dyżury kierownika szkolenia praktycznego
Wioletty Kamer
(pokój nr 207 – II piętro)

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 08:00-14:00
Wtorek 08:00-14:00
Środa 08:00-14:00
Czwartek 08:00-15:00
Piątek 08:00-14:00

Pedagog szkolny Ewa Ryfa
(pokój nr 107 – I piętro)

Szczegóły na podstronie pedagoga szkolnego

Kontakt on-line z pedagogiem

Psycholog szkolny Katarzyna Sieradzińskiej-Pyrek

Harmonogram pracy na podstronie psychologa szkolnego

Sekretariat

Poniedziałek – Piątek 08:00-16:00

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.