Nasz kandydat do stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego

Dawid Skóra to nasz kandydat do stypendium 25 edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego USKI Polska, wyróżniający się sportowiec i społecznik. Jego aktywna postawa, zaangażowanie sprzyja kształtowaniu życia społecznego szkoły.

Działając m.in. w szkolnym radiowęźle, zadbał o poprawę warunków lokalowych oraz wymianę sprzętu elektronicznego. W swoim wolnym czasie przemalował pomieszczenie przeznaczone na siedzibę radiowęzła. Chętnie uczestniczy w przedstawieniach i pokazach organizowanych w szkole i poza nią (m.in. jasełka, pokaz mody szkolnej, apele okolicznościowe). Często jest nie tylko aktorem ale również inicjatorem i organizatorem. Reprezentuje szkołę podczas akcji promujących placówkę. Uczestniczy w działaniach podejmowanych przez szkołę we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu. Pomaga w organizowaniu szkoleń, pogadanek, warsztatów, pokazów, konferencji. Jest w Sztabie organizatorów Łowickiej Patosfery – profilaktycznego pikniku dla szkół ponadgimnazjalnych. Jako główny realizator odpowiada za konkurencje sportowe oraz ratownictwo medyczne. Jego prospołeczna postawa znajduje uznanie u kolegów i koleżanek. Stroni od używek. Pasją Dawida są: pływanie oraz lekkoatletyka. Swoje zainteresowania i umiejętności sportowe wykorzystuje na rzecz szkoły, reprezentując ją w licznych zawodach sportowych. Na wyróżnienie zasługują zdobyte przez niego liczne I miejsca w Grand Prix Łowicza w pływaniu chłopców stylami: motylkowym, klasycznym, dowolnym, grzbietowym, zmiennym. Jest ostoją pływackiej drużyny szkolnej, która w roku 2017, 2018 zdobywała I miejsca w powiecie łowickim, II i III w zawodach rejonowych. Swój wolny czas poświęca na rozwijanie pasji: sporty wodne, sztuki walki i ratownictwo wodne. Dzięki temu ukończył w lecie 2018 r. kursy: żeglarstwa, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego. Znając jego aktywną postawę niewątpliwie wykorzysta zdobyte umiejętności w dorosłym, pozaszkolnym życiu, zapewniając opiekę podczas różnych przedsięwzięć społecznych (lub charytatywnych).

Dawid jest osobą lubianą zarówno przez rówieśników, jak i nauczycieli czy pracowników szkoły. Wszyscy cenią jego otwartość, pracowitość i bezinteresowność. Uznaniem społeczności szkolnej cieszy się konsekwencja z jaką realizuje swoje cele.

Głosownie na stronie uski-polska.edu.pl do 10 grudnia 2019 r.

Zagłosuj na Dawida