Uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Dwoje uczniów naszej szkoły – Cezary Czarnecki z klasy 3 LO-ADominika Karwat z klasy 3 T-C, odebrało w dniu 13 marca 2019 r. (środa) dyplomy potwierdzające otrzymywanie stypendium  Prezesa Rady Ministrów  w  roku szkolnym 2018/2019. Stypendium to przyznawane jest na podstawie osiągnięć edukacyjnych uczniów za poprzedni rok szkolny.

Cezary Czarnecki –  ukończył rok szkolny 2017/2018 z wyróżnieniem  uzyskując średnią ocen rocznych 5,00 najwyższą w szkole; w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 3 oceny celujące z kultury krajów anglojęzycznych, edukacji prawnej i religii, 4 oceny bardzo dobre i 3 oceny dobre oraz wzorową ocenę z zachowania.

Dominika Karwat – ukończyła rok szkolny 2017/2018 z wyróżnieniem  uzyskując średnią ocen rocznych 4,80 najwyższą w szkole; w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymała 1 ocenę celującą z religii, 10 ocen bardzo dobrych i 4 oceny dobre oraz wzorową ocenę z zachowania.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, odbyła się w Auli Czerwonej Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplomy stypendystom, w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki i Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.

Uczniowie otrzymali również gratulacje i upominki od łowickiego  wicestarosty – Piotra Malczyka.

Wyróżnionym tytułem Stypendysty Prezesa Rady Ministrów uczniom, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.