Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Uczniowie „ekonoma” w gronie najlepszych…

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/19 dwudziestu uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W elitarnym gronie znaleźli się następujący uczniowie:
Zubrzewska Monika, Fuks Patrycja, Skoneczna Aleksandra z kl. 4 T-A
Felczyński Oskar i Zimna Paulina z kl. 4 T-B
Jurga Monika, Łysio Karolina, Markowska Julia z kl. 3 T-A,
Kozioł Aleksandra, Sochala Paulina z kl. 3 T-B,
Benda Zuzanna, Guzek Julia, Kapusta Martyna, Karwat Dominika z kl. 3 T-C,
Kłodawska Kinga, Miziołek Aleksandra z kl. 2 T-A,
Niedziela Aleksandra, Jankowski Szymon, Wieteska Arkadiusz z kl. 2 T-C,
Adamczyk Adrian z kl. 2 T-D,

Opiekę naukową pełnią następujący nauczyciele: Angelika Mikołajczyk, Małgorzata Pietrzak, Marzena Wnuk, Paulina Wiosetek-Kraszewskia i Błażej Kuras.

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

W chwili obecnej są opracowywane „plany rozwoju zawodowego” (IPR), które pozwolą uczniom wydatkować przyznane fundusze zgodnie z ich zainteresowaniami naukowymi, pozaszkolnymi, rozwojem pasji i zdobyciem niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności przydatnych w późniejszym życiu zawodowym. Otrzymane stypendia umożliwią też opłacenie dostępu do sieci Internet i zakup sprzętu komputerowego, co zagwarantuje pełne uczestnictwo w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie się do zajęć i zapewni narzędzia niezbędne do podjęcia studiów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.