Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Osiągnięcia ZSP Nr 4

» Stypendyści Prezesa Rady Ministrów «

» Stypendyści Starosty Łowickiego «

» Stypendyści Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego «

» Najlepsi absolwenci szkoły «

» Olimpiady, konkursy, turnieje «

» Zawody sportowe «

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


W opublikowanym w styczniu 2016 r. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2016 wysokie miejsce zajęła nasza szkoła. Uczniowie liceum utrzymali swoją dotychczasową pozycję, zajmując 43 miejsce w województwie łódzkim. Szczególnie cieszą nas wyniki uczniów technikum, którzy uzyskali 112 miejsce w kraju, 8 w województwie łódzkim i 1 w powiecie łowickim.
Ponadto w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników nasi uczniowie zostali sklasyfikowani na 73 miejscu w kraju, a w Rankingu według Zawodów uczniowie kształceni w naszej szkole w zawodzie technik handlowiec zajęli 9 miejsce w kraju. Technikum zostało uhonorowane tytułem "Srebrnej Szkoły 2016".


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim.