Udział naszych uczniów W Ogólnopolskich Konkursach Geograficznych

6 marca br. komisja ogólnopolskiego konkursu „GEO-PLANETA” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ogłosiła wyniki testu, który odbył się w listopadzie 2023 r. Organizatorzy uhonorowali naszą tegoroczną maturzystkę, Darię Jaros z klasy 4 LO-A nagrodą książkową i dyplomem za bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu geografii Polski oraz świata i zdobycie największej liczby punktów wśród wszystkich uczestników z naszej szkoły.

Darii serdecznie gratulujemy! Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy od organizatora.

Natomiast 7 marca br. odbył się w naszej szkole kolejny ogólnopolski konkurs geograficzny „GALILEO”, zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie, w którym wzięła udział liczna reprezentacja uczniów z klas Liceum: 3 LO-A (22), 2 LO-A (16) i 1 LO-B (5).

Materiał zawarty w testach dla poszczególnych klas, uwzględniał wymagania określone w programie nauczania zatwierdzonym przez MEN, a pytania o zróżnicowanym stopniu trudności i ciekawej formule stanowiły dla wszystkich uczniów zachętę do udziału, tak by każdy z nich miał szansę zweryfikować swoje geograficzne umiejętności.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział, życzymy samych sukcesów i zapraszamy za rok!