Slider

Rozpoczynamy Projekt Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Jest nam niezmiernie miło poinformować społeczność naszej szkoły o rozpoczęciu realizacji nowego projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+. Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305 jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach uzyskanej przez szkołę akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej.

Nasz projekt ma na celu rozwój kluczowych kompetencji uczniów, w tym: cyfrowych, osobistych i społecznych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów. Ponadto daje on niepowtarzalną możliwość poznania innych kultur oraz współpracy z rówieśnikami z zagranicy.

W roku 2024 zaplanowaliśmy realizację dwóch mobilności w ramach tego projektu. Pierwsza mobilność odbędzie się w Grecji (od 22 kwietnia do 3 maja 2024 r.), a druga – we Włoszech (od 6 maja do 17 maja 2024 r.). Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Rekrutacja do obu mobilności zostanie przeprowadzona równocześnie.

W projekcie weźmie udział łącznie 38 uczniów naszej szkoły, z czego 19 uda się na mobilność do Grecji, a 19 uczestników do Włoch.

Zachęcamy do regularnego śledzenia informacji o projekcie na naszym profilu poświęconym międzynarodowym projektom realizowanym przez naszą szkołę na Facebooku: Projekty Europejskie ZSP4 Łowicz. Wkrótce pojawią się tam kolejne szczegółowe informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacji.

Zapraszamy!

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.