„W hołdzie Patronowi”

ZSP nr 4 w Łowiczu, nasza Szkoła, w powszechnym odbiorze funkcjonuje jako Ekonomik. Rzadko w potocznym języku, w przygodnych rozmowach pada nazwisko patrona placówki. Nie znaczy to jednak, że widnieje tylko w nazwie bądź na pieczątkach. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by szkoła (jej powstanie datuje się na 1906 rok), której pierwsi uczniowie kształcili się na handlowców i ekonomistów, mogłaby mieć innego niż Władysław Grabski patrona. Pamięć dwukrotnego premiera, wybitnego ekonomisty i twórcy reformy walutowej uczcili zaproszeni na uroczystość w dniu 1 marca goście wraz z całą społecznością Ekonomika.

Wybór daty nie był dziełem przypadku, przed 86 laty, 1 marca, zmarł Władysław Grabski. W przededniu rocznicy młodzież z opiekunami odwiedziła grób rodziny Grabskich na warszawskich Powązkach, zapalono znicze i złożono kwiaty.

Uroczystą mszę świętą, sprawowaną przez biskupa Wojciecha Osiala, poprzedziło rozdawanie przez uczniów mieszkańcom miasta okolicznościowych broszur przedstawiających sylwetkę jednego z najwybitniejszych Synów Ziemi Łowickiej. Inicjatywa spotkała się z życzliwością i dużym zainteresowaniem ze strony obdarowanych. Po zakończonym nabożeństwie w uroczystym przemarszu do budynku szkoły przy ulicy Kaliskiej wzięli udział zaproszeni goście wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i uczniami. Po odsłonięciu i poświęceniu muralu, na którym widnieje Patron, złożeniu kwiatów pod nieodległym pomnikiem ojca polskiej złotówki, zgromadzeni udali się do szkolnej auli, by wysłuchać wykładu przygotowanego przez młodzież na temat życia i działalności Władysława Grabskiego. Dokonano również uhonorowania dyplomami i nagrodami finansowymi laureatów szkolnego konkursu plastycznego „Władysław Grabski i Jego dzieło w artystycznej wizji uczniów Ekonomika”. Wyróżnione prace ozdobiły przestrzeń szkolną, zwracając uwagę zaproszonych gości i uczniów.

Warto przypomnieć, że powyższe działania wpisują się w obchody Roku Edukacji Ekonomicznej ustanowionego przez Senat RP jesienią 2023 roku.