Slider

Pracownicy szkoły

Kadra pedagogiczna 2017/18

Bury Ewa dyrektor szkoły
język niemiecki
Szalkiewicz Zofia wicedyrektor szkoły
wychowawstwo 2 T-C
działalność przedsiębiorstwa
technika biurowa
Kaba Grażyna kierownik szkolenia praktycznego
biuro rachunkowe
statystyka i analiza ekonomiczna
Ryfa Ewa  pedagog szkolny
Słomska Anna  bibliotekarz
Anioł-Plichta Edyta wychowawstwo 2 LO-A
język angielski
język angielski w działalności handlowej
język angielski w branży ekonomicznej
kultura krajów anglojęzycznych
Balcerzak Dariusz wychowawstwo 1 T-D
matematyka
Biskupska-Walczak Anna edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja prawna
prawo i bhp dla ekonomistów
podstawy prawa transportowego
Błaszczyk Jadwiga wychowawstwo 1 LO-B
chemia
dietetyka
elementy farmakologii i kosmetologii
Ceglińska Krystyna wychowanie fizyczne
Ciesielski Sylwester język polski
Czubak Tomasz wychowanie fizyczne
Drabik Jarosław geografia
Gospoś Aleksandra wychowawstwo 1 T-C
obsługa działalności spedycyjnej
podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
podstawy transportu i spedycji
Górska Katarzyna wychowawstwo 2 T-A
język niemiecki
Jatczak Anna wychowawstwo 2 LO-B
język polski
wiedza o kulturze
Karczewska Jolanta religia
Kępka Paweł wychowanie fizyczne
Kobierzycka Angelika wychowawstwo 3 LO-C
język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Kosiorek Iwona wychowawstwo 3 T-C
język angielski
język angielski w działalności spedycyjnej
Królik Wojciech opiekun Samorządu Uczniowskiego
religia
wiedza o społeczeństwie
Kwiatkowski Janusz matematyka
Lewandowska Agnieszka wychowawstwo 1 T-A
język niemiecki
geografia
Michalak Ewa wychowawstwo 4 T-B
język niemiecki
Mierzejewska-Majcherek Janina podstawy przedsiębiorczości
wiedza o społeczeństwie
przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
wiedza o społeczeństwie
Milczarek Maciej informatyka
geogebra
Otczyk-Kosmalska Lena historia
historia i społeczeństwo
Pietrzak Małgorzata działalność przedsiębiorstwa
sprzedaż towarów
technika biurowa
Pilichowska Monika wychowawstwo 2 T-B
wychowanie fizyczne
Romsicki Jacek wychowawstwo 1 LO-A
język angielski
Sieczkowska Katarzyna język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
Sztela-Ziółkowska Bożena wychowawstwo 4 T-A
przedsiębiorca w handlu
przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
statystyka i analiza ekonomiczna
marketing w działalności handlowej
statystyka
działalność przedsiębiorstwa
Tarkowski Grzegorz wychowawstwo 3 LO-B
fizyka
podstawy eksperymentu fizycznego
matematyka
Tomaszewska Marzena wychowawstwo 1 T-B
język polski
kultura języka
warsztaty dziennikarskie
Tyszkowska-Kurek Anna biologia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
Wilkoszewska-Wielemborek Bożena wychowawstwo 3 T-B
rachunkowość finansowa
biuro rachunkowe
obsługa klientów
symulacyjna firma handlowa
statystyka
Wiosetek-Kraszewska Paulina wychowawstwo 2 T-D
przewóz ładunków
organizacja transportu i spedycji
podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
Wnuk Marzena wychowawstwo 3 T-A
rachunkowość finansowa
kadry i płace
biuro rachunkowe
symulacyjna firma handlowa
statystyka
Wojciechowska Teresa matematyka
Wojciechowski Jarosław język angielski
język angielski w branży ekonomicznej
Żabka Jolanta wychowawstwo 3 LO-A
język angielski
język angielski w działalności handlowej
Korwek Łukasz podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
organizacjia transportu i spedycji
podstawy transportu i spedycji
Milczarek Jarosław historia i społeczeństwo
edukacja dla bezpieczeństwa
Milczarek Mariola wiedza o kulturze
Ogonowska Małgorzata język rosyjski
Szymkowicz Paulina język polski
Więsek Iwona wiedza o kulturze

Pracownicy administracji i obsługi

Orzechowska Grażyna główna księgowa
Zwierz Małgorzata sekretarz szkoły
Odolczyk Ryszard konserwator
Zawierucha Jacek starszy woźny
Kozarska Barbara pracownik do prac lekkich
Bodek Grażyna sprzątaczka
Pietrzak Zofia sprzątaczka
Rudnicka Marzena sprzątaczka
Sosnowska Grażyna sprzątaczka
Stokowska Urszula sprzątaczka