Slider

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Kacper Płuska
Z-ca przewodniczącego: Olga Krawczyk
Sekretarz: Natalia Boczek
Skarbnik: Aleksandra Drzewiecka
Członkowie: Arkadiusz Bazak, Monika Jurga, Zuzanna Knera, Julia Kozakiewicz, Kinga Odolczyk, Patrycja Zwolińska
Opiekun samorządu: mgr Wojciech Królik