Odliczamy dni do wyjazdu na praktyki zawodowe do Grecji

Przygotowania do udziału w projekcie “Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037019 realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ Akcja 1, Kształcenie i szkolenia zawodowe dobiegają końca. Już 22 października pierwsza grupa 35 uczniów naszego technikum – 25 z klas drugich kształcących się w zawodzie technik ekonomista i 10 z klasy trzeciej kształcących się w zawodzie w zawodzie technik spedytor wyjedzie na dwutygodniowe staże do Grecji, gdzie będą zdobywać praktyczne umiejętności, a w czasie wolnym poznawać Grecję.

Młodzież została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji, a udział w nim jest formą nagrody dla najlepszych uczniów. Kryteriami wyboru beneficjentów programu były postępy w nauce, wyniki w kształceniu zawodowym, znajomość języków obcych, aktywność w szkole i na zajęciach pozaszkolnych, zachowanie, kultura osobista, umiejętności pracy w grupie, komunikatywność oraz status społeczny rodziny.

Wyjazd na staże zawodowe poprzedzony był zajęciami kulturalno-pedagogicznymi, lektoratem języka angielskiego i greckiego dla wszystkich uczniów wyjeżdżających do Grecji.

Ostatnim punktem przygotowań było spotkanie rodziców z przedstawicielem Nestidea Sp. z o.o. – firmy współpracującej ze szkołą w ramach realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor szkoły, koordynator projektu, opiekunowie młodzieży oraz licznie przybyli rodzice i uczniowie. Przedstawiona prezentacja i wspólna rozmowa potwierdziły transparentność projektu, rozwiały wszelkie wątpliwości i obawy rodziców związane z wyjazdem swoich dzieci. Rodzice nie ukrywali, iż dla wielu z nich jest to pierwszy wyjazd za granicę kraju.

Z doświadczeń z ubiegłego roku wiemy, iż udział w projekcie to dobra okazja dla naszych uczniów na pogłębienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych a w przyszłości na zwiększenie szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy. Ponadto, odbycie zagranicznych staży i praktyk przez uczniów potwierdzone zostaje certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe uznawane są przez europejskich pracodawców.

Udział w projekcie to nie tylko praktyka zawodowa – program pobytu obejmuje również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców tego niezwykle urokliwego regionu. Program kulturowy realizowany będzie w weekend oraz po godzinach praktyk. Planuje się wycieczki do jednego z większych ośrodków miejskich Larisa lub Saloniki, zwiedzanie Klasztorów Meteory, wąwóz Tempe, w przypadku dobrej pogody rejs statkiem po morzu Egejskim. Po godzinach praktyk uczestnicy będą mieli zapewnioną animacje czasu wolnego, gry i zabawy integracyjne, wieczory z kulturą i kuchnią grecką, dyskoteki itp.