Praktyki uczniowskie w ramach projektu „Staże zawodowe w Europie”

Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik spedytor mieli szansę poszerzyć nabyte w trakcie nauki umiejętności zawodowe podczas praktyk uczniowskich zorganizowanych w Grecji, w ramach projektu „Staże zawodowe w Europie” realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praktyki miały miejsce w dniach od 15 do 26 października br. Baza noclegowa znajdowała się w położonej na Riwierze Olimpijskiej miejscowości Korinos. Zorganizowane zostały w partnerstwie z doświadczoną w tego typu przedsięwzięciach grecką instytucją Kika Mobility Training Center oraz współpracującymi z nią miejscowymi firmami w oparciu o uzgodniony pomiędzy szkołą i partnerem program praktyk.

Pierwszego dnia zostały dokładnie omówione cele i warunki stażu oraz zasady bhp. Młodzież poznała program praktyk oraz mentorów. Ekonomiści w ramach praktyk posiedli wiedzę na temat podstaw prawnych i biznesowych zawodu księgowego, poznali w praktyce specyfikę rachunkowości firm produkcyjnych i spedycyjnych. Tematyka zajęć oscylowała wokół prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z nią zagadnień. Młodzież poznała sposób tworzenia oraz proces rejestrowania przedsiębiorstw, a także formy ich opodatkowania. Przyszli księgowi oswoili się z rodzajami dokumentów, analizując ich poprawność (kontrola formalna i merytoryczna) oraz wprowadzając je w obieg. Cennym doświadczeniem stało się zaznajomienie z narzędziami IT stosowanymi w księgowości. Młodzi adepci branży ekonomicznej wykorzystywali zdobytą wiedzę w praktyce: wystawiali faktury kupna i sprzedaży, dokonywali korekty błędów w dokumentach obiegu przedsiębiorstwa, przeprowadzili inwentaryzację.

Spedytorzy odbywali praktyki w firmach współpracujących z Partnerem. Między innymi w firmie z branży produkcyjno-logistycznej Chipita, producent tak znanych marek jak „7days” czy „Bake&Rolls”. Praktyki obejmowały organizację pracy firmy produkcyjno-logistycznej, zapoznanie z zasadami BHP, regulacjami, procedurami obowiązującymi w zakładzie, ocenę budynków magazynowych i systemu składowania produktów spożywczych. Dodatkowo przybliżono młodzieży metody wydawania, transportu artykułów zamrożonych i schłodzonych oraz podano szczegółowe wytyczne w zakresie transportu towarów i produktów spożywczych oraz owoców i warzyw. Cenne doświadczenia uczniowie zdobyli w firmie KAVA POTON Liquor Store, zajmującej się magazynowaniem oraz dystrybucją napój oraz artykułów spożywczych. W trakcie praktyk uczniowie zajmowali się obsługą magazynów, realizacją zleceń. Pomagali przy planowaniu i optymalizowaniu tras a także wypełniali dokumenty transportowe. W stolicy regionu Pieria – Katerini młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa zajmującego się transportem osób – KTEL. Na koniec każdego dnia praktyk wspólnie z mentorami, wyznaczonymi przez greckiego Partnera, odbywały się podsumowania realizowanych zadań praktycznych, wzmacniane było teoretyczne podejście do nauki zawodu a także omawiane były w grupach zadania do realizacji w kolejnym dniu.

Praktyki uczniowskie w ramach projektu „Staże zawodowe w Europie” to nie tylko czas wypełniony merytorycznymi zajęciami. W ramach poznawania kultury Grecji odbyły się liczne wycieczki, np. do drugiego co do wielkości (po Atenach) miasta – do Salonik. Uwagę młodzieży zwróciły zawieszone niejako na skałach monastyry, czyli męskie klasztory prawosławne znane w świecie turystyki jako Meteory. Dawnych dziejów państwa greckiego i śladów kultury można było spróbować się doszukiwać w ruinach zamku w Platamonas. Jedną z największych atrakcji pobytu był niewątpliwie kilkugodzinny rejs statkiem na malowniczą wyspę Skhiatos. Ukoronowaniem i pięknym podsumowaniem dwutygodniowych praktyk uczniowskich stał się tzw. „Wieczór grecki” w przededniu zakończenia stażu. Przy dźwiękach greckiej muzyki i tanecznego pas w rytmie zorby integrowali się organizatorzy i uczestnicy. Lokalny zespół folklorystyczny bez szczególnego namawiania zaprosił do wspólnej zabawy.

W zgodnej opinii wychowanków i ich opiekunek odbyty staż zawodowy podniósł nie tylko umiejętności zawodowe w przyszłości pozwalające kontynuować naukę w szkołach wyższych, ale też znacząco przyczynił się do poszerzenia horyzontów społecznych i kulturowych oraz wzrostu kompetencji językowych.