Praktyki uczniowskie w ramach projektu „Staże zawodowe w Europie”

Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodach: technik ekonomista (klasa 2 T-B) i technik spedytor (kl. 3 T-C) mieli szansę poszerzyć nabyte w trakcie nauki umiejętności zawodowe podczas praktyk uczniowskich zorganizowanych w Grecji w ramach projektu „Staże zawodowe w Europie” realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praktyki miały miejsce w dniach od 15 do 26 października br. w położonej na Riwierze Olimpijskiej miejscowości Korinos. Zorganizowane zostały w partnerstwie z doświadczoną w tego typu przedsięwzięciach grecką instytucją Kika Mobility Training Center oraz współpracującymi z nią miejscowymi firmami w oparciu o uzgodniony pomiędzy szkołą i partnerami program zajęć.

Pierwszego dnia zostały dokładnie omówione cele i warunki stażu oraz zasady bhp. Młodzież poznała program praktyk i osoby go realizujące. Uczniowie kształcący się w kierunku technik ekonomista większość zajęć mieli w miejscu pobytu, zawiłe zagadnienia ekonomicznie przybliżali i dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym pracownicy warszawskiej firmy audytorskiej „iAudit”: audytorzy, biegli rewidenci i księgowi. Przyszli spedytorzy – z uwagi na specyfikę kierunku kształcenia – najczęściej poszerzali horyzonty swej wiedzy podczas wizyt w lokalnych firmach. Wspólnie zgłębiano tajniki programu Excel, w ramach którego poznano przydatne funkcje pozwalające na szybką edycję i prezentację danych finansowych oraz magazynowych. Skrupulatnie przypomniano i utrwalono zasady przeciwpożarowe. Atrakcją, ważną nauką oraz cennym doświadczeniem dla obu grup były niewątpliwie warsztaty wystąpień publicznych. Dzięki przekazanej zarówno merytorycznej, jak i socjotechnicznej wiedzy uczniowie mogli oswoić się z niełatwą sztuką retoryki i pozyskiwania zainteresowania słuchaczy. Sprawdzianem nabytych umiejętności stała się możliwość ich zaprezentowania przed koleżankami i kolegami z klasy.

Ekonomiści z klasy 2 T-B w ramach praktyk posiedli wiedzę na temat podstaw prawnych i biznesowych zawodu księgowego. Tematyka zajęć oscylowała wokół prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z nią zagadnień. Młodzież poznała sposób tworzenia oraz proces rejestrowania przedsiebiorstw, a także formy ich opodatkowania. Przyszli księgowi oswoili się z rodzajami dokumentów księgowych, analizując ich poprawność (kontrola formalna i merytoryczna) oraz wprowadzając je w obieg. Cennym doświadczeniem stało się zaznajomienie z narzędziami IT stosowanymi w księgowości. Zrealizowano cykl zajęć poświęconych kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Młodzi adepci branży ekonomicznej mieli również okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce: wystawiali faktury kupna i sprzedaży, dokonywali korekty błędów w dokumentach obiegu przedsiębiorstwa, przeprowadzili inwentaryzację hotelowej stołówki. Podczas praktyk klasa była podzielona na kilkuosobowe grupy, wśród uczniów wytworzyła się – co najważniejsze – przyjazna atmosfera zdrowej rywalizacji. Nagrodą dla najlepszych był staż w firmie „iAudit”. Sięgnęły po niego, spełniając ważne na tym etapie edukacji zawodowe marzenia, dziewczęta (Magda Galińska, Klaudia Grabowicz, Łucja Holewa i Klaudia Wojtera skupione w grupie „Orchidea”) oraz chłopcy: Tomek Budzeń, Patryk Kaźmierczak i Michał Więcek pracujący w grupie – nomen omen – „Trzech Wspaniałych”. Propozycja prezesa firmy pana Macieja Skórzewskiego była nagrodą za najlepsze wyniki zajęć praktycznych oraz ogromne zaangażowanie w program.

Spedytorzy, oprócz zajęć merytorycznych, mieli możliwość zwiedzenia zakątków Riwiery choćby przez sam dojazd na praktyki. Byli między innymi w mieście Larisa, w którym znalazł swą grecką przystań światowy potentat branży spożywczej – firma Chipita, producent tak znanych marek jak „7days” czy „Bake&Rolls”. Praktyki obejmowały omówienie organizacji pracy firmy produkcyjnej, zapoznanie z zasadami BHP, regulacjami, procedurami obowiązującymi w zakładzie oraz zwiedzanie, ocenę budynków magazynowych i systemu składowania produktów spożywczych. Dodatkowo przybliżono młodzieży metody wydawania, transportu artykułów zamrożonych i schłodzonych oraz podano szczegółowe wytyczne w zakresie transportu towarów i produktów spożywczych oraz owoców i warzyw. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w firmie KAVA POTON Liquor Store zajmującej się z kolei dystrybucją napojów. Szkolenie obejmowało elementy chłodnictwa w transporcie towarów – poznanie metod i narzędzi do transportu i przechowywania produktów zamrożonych. Odwiedzenie Wyższej Szkoły Logistyki w Larisie (Technological Educational Institute of Central Macedonia) stało się okazją do zgłębienia zasad greckiego szkolnictwa zawodowego. Jednym z kierunków powyższego Instytutu specjalizującego się w kształceniu absolwentów szkół średnich (obecnie liczy ponad 14 tysięcy studentów) jest logistyka. Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie oraz warsztaty.

Drugoklasiści – ekonomiści i trzecioklasiści – spedytorzy wraz z wychowawczyniami odwiedzili firmę BIOROL SA – greckiego monopolistę specjalizującego się w produkcji automatyki garażowej, systemów zabezpieczeń do domów. Przedsiębiorstwo zatrudnia 45 pracowników i sprzedaje swoje produkty na terenie całej Europy, posiada również biuro sprzedaży w Warszawie. Ciekawostką niech stanie się fakt, że cała wiedza merytoryczna dotycząca procesu produkcji i dystrybucji przekazana była po angielsku. Można było w tej sytuacji sprawdzić swą znajomość języka. Konfrontacja teorii z praktyką wypadła zadowalająco do tego stopnia, że podczas omawiania kolejnych etapów produkcji nie był potrzebny tłumacz. W stolicy regionu Pieria – Katerini młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania terminala autobusowego. Intercity bus PIERIAS SA to największy przewoźnik osobowy u stop Olimpu. Jego flota liczy blisko 60 nowoczesnych markowych autobusów. Dyrektor przedsiębiorstwa przybliżył słuchaczom regulacje i narzędzia wykorzystywane w obszarze zarządzania tak dużą firmą.

Praktyki uczniowskie w ramach projektu „Staże zawodowe w Europie” to nie tylko czas wypełniony merytorycznymi zajęciami. W ramach poznawania kultury Grecji zaproponowano uczestnikom szkolenia liczne wycieczki, np. do drugiego co do wielkości (po Atenach) miasta – do Salonik. Uwagę młodzieży zwróciły zawieszone niejako na skałach monastyry, czyli męskie klasztory prawosławne znane w świecie turystyki jako Meteory. Dawnych dziejów państwa greckiego i śladów kultury można było spróbować się doszukiwać w ruinch zamku w Platamonas. Jedną z największych atrakcji pobytu był niewątpliwie kilkugodzinny rejs statkiem na malowniczą wyspę Skhiatos i całodzienny pobyt nań połączony z możliwością kąpieli w ciepłym Morzu Egejskim. Miasteczka Paralia i Katerini – znane i popularne również wśród Polaków kurorty turystczne Riwiery Olimpijskiej stanowiły także cel wyjazdów.

Ukoronowaniem i pięknym podsumowaniem dwutygodniowych praktyk uczniowskich stał się tzw. „Wieczór grecki” w przededniu zakończenia stażu. Przy dźwiękach greckiej muzyki i tanecznego pas w rytmie zorby integrowali się organizatorzy i uczestnicy. Lokalny zespół folklorystyczny bez szczególnego namawiania zaprosił do wspólnej zabawy Greków i Polaków. Wspólnie z uczniami naszej szkoły radość dzieliło blisko 300 młodych ludzi z całej Polski uczestniczących w praktykach.

W zgodnej opinii wychowanków i ich opiekunek odbyty staż zawodowy podniósł nie tylko umiejętności zawodowe w przyszłości pozwalające kontynuować naukę w szkołach wyższych, ale też znacząco przyczynił się do poszerzenia horyzontów społecznych i kulturowych oraz wzrostu kompetencji językowych.