Pamiętajmy o poległych!

Szanowni Uczniowie,

nie dane nam było spotkać się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego i uczczeniu minutą ciszy poległych w czasie II wojny światowej.

Fakty z historii Polski są znane wszystkim, lecz fakty z historii lokalnej ocaleją tylko wtedy, kiedy sami będziemy podejmować działania, aby je utrwalić. W załączonej prezentacji przedstawiamy Wam najważniejsze informacje o wydarzeniach z września 1939 roku i o bitwie nad Bzurą.

Zwracamy się także z serdecznym apelem o odwiedzanie cmentarzy i mogił żołnierzy polskich. Na obszarze szeroko rozumianej bitwy nad Bzurą znajduje się ponad 150 cmentarzy i mogił. Ich listę można znaleźć w tej prezentacji i odwiedzić je wirtualnie. Chwila zadumy i zapalony znicz będzie hołdem złożonym tym, co zginęli za Ojczyznę.

Wisława Szymborska pisała:
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
by ktoś wieczności swej nie tracił”

Serdecznie dziękujemy za uwagę!

Obrazek wyróżniający – źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitwa_bzura_13-09-39.png