„Solidarność” – pamiętamy!

Delegacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu w imieniu społeczności szkolnej złożyła kwiaty pod pomnikiem „Solidarności”. Okazją była 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.